Mirësevini, vizitor! [ Regjistrohu | Hyr

Parashikimi i tregut të ndërtimit në Europë (2015 – 2020)

Lajme-Treg 11/10/2017

Vështrim mbi tregun europian të ndërtimit

Parashikimi i tregut evropian të ndërtimit ka qenë gjithmonë një detyrë komplekse për analistët, për shkak të shumë lojtarëve të ndryshëm në rajon. Megjithatë, kohët e fundit tregu europian i ndërtimit ka ecur në rrugën e rritjes së qëndrueshme. Deri në vitin 2008, perspektivat e tregut ishin relativisht të zymta, duke pasur parasysh rënien ekonomike. Megjithatë zhvillimet e fundit dhe një kthesë ekonomike sugjerojnë një pikëpamje pozitive për të ardhmen e afërt. Që nga viti 2014, PBB-ja për gati të gjitha vendet e BE-së po rritet. Prandaj nuk është befasuese, se e ardhmja e tregut europian të ndërtimit duket e ndritshme. Analistët e kërkimeve parashikojnë se aktiviteti i ndërtimit do të rritet përsëri me rritje deri në 3% në vit.

Tabela 1.1 : Zhvillimi i prodhimit të ndërtimit në vendet e Euroconstruct

Vendet Fitimet e sektorit të ndërtimit dhe parashikimi
  Miliardë euro 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gjermani 285 2,40 1,80 0,20 -0,40 0,30 0,39 0,48
Francë 200 -2,80 -0,40 1,80 1,60 1,66 2,13 2,47
Mbretëria e Bashkuar 177 5,20 5,10 3,50 2,40 3,12 4,21 5,10
Itali 163 -2,20 1,10 2,50 2,80 3,72 5,18 7,20
Spanjë 63 -2,40 1,80 3,60 5,00 6,50 7,93 9,04
Holandë 60 0,30 3,40 3,50 4,70 5,78 7,98 9,73
Switzerland 53 0,80 -0,70 1,40 1,50 1,97 2,71 3,01
Norvegji 46 2,10 3,90 2,50 2,90 3,80 3,87 5,04
Poloni 44 4,90 7,10 6,20 6,70 7,50 8,78 10,45
Belgjikë 39 0,70 0,00 1,50 2,40 2,93 3,40 3,94
Suedi 34 5,30 1,30 1,10 1,60 2,13 2,60 3,25
Austri 32 1,70 1,00 1,30 1,50 1,91 2,63 3,52
Finlandë 29 -0,20 1,50 1,70 3,20 4,10 5,20 5,41
Danimarkë 27 2,50 2,90 3,50 3,70 4,26 5,49 6,48
Republika Çeke 16 1,00 2,50 3,30 4,00 4,96 5,56 7,67
Portugali 15 -1,00 2,50 3,60 5,00 6,55 8,25 10,40
Irlandë 9 10,10 9,00 10,60 9,20 9,29 9,94 9,94
Hungari 9 14,30 5,10 3,80 2,90 3,45 4,35 5,52
Republika Sllovake 4 -0,40 1,80 2,70 3,00 3,51 4,00 4,16
Europa Perëndimore 1,232 1,9 2 2 2 2,70 2,97 3,12
Europa Lindore 73 5,5 5,1 5,5 5,5 7,15 7,79 9,98
Euroconstruct Countries 1,305 2,1 2,2 2,2 2,2 2,40 2,52 2,72

Për më tepër në sektorë të ndryshëm të industrisë së ndërtimit të cilat pritet të përparojnë në të ardhmen e afërt dhe pritet të ketë një model të qëndrueshëm rritjeje, 2015 ishte një vit shumë i rëndësishëm për industrinë e ndërtimit në Evropë.

Tabela 1.2 : Zhvillimi total i prodhimit sipas segmenteve të tregut – norma e rritjes% në terma realë

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
I ri rezidencial -4 0,1 2,6 4,7 3,7 5,0 6,2 7,6
I ri Jo-rezidencial -5,2 0,6 2,7 2,1 2,3 3,1 4,1 4,7
Ndërtim R & M -0,3 1,4 1,6 1,1 1,4 1,8 2,2 2,6
Inxhinieri civile -4,2 1,4 2,2 2,6 2,7 3,7 4,4 4,9
Total -2,7 1 2,1 2,2 2,2 2,9 3,6 4,2

Parashikimi i Tregut Evropian të Ndërtimit

Analistët parashikojnë se tregu do të stabilizohet në disa vende në përgatitje për rritjen afatgjatë të ardhshme. Parashikimi është përgjithësisht pozitiv, megjithatë ndryshimet në zhvillimin politik dhe ekonomik nënkuptojnë se është e vështirë të përgjithësohet më tej. Për këtë arsye, tregu evropian ndahet në katër grupe rajonale dhe ekonomike:

 • Evropa Perëndimore (Britani e Madhe, Austri, Belgjikë, Francë, Gjermani, Irlandë, Holandë dhe Zvicër)
 • Skandinavia (Danimarka, Finlanda, Norvegjia dhe Suedia)
 • Evropa Jugore (Italia, Portugalia dhe Spanja)
 • Evropa Qendrore dhe Lindore (Republika Çeke, Hungaria, Polonia dhe Republika Sllovake)

 

Europa Perëndimore

Tregu në secilin nga këto vende ndryshon sipas politikës ekonomike dhe prioriteteve politike. Në Gjermani, vendi me ekonominë më të madhe, rritja e qëndrueshme me 1.2% pritet deri në vitin 2017. Franca ka parashikimin më të dobët 0.1%, Irlanda përjeton ritmet më të larta të rritjes në 6%, një shenjë e fortë e rimëkëmbjes ekonomike në Irlandë.

 

Vende Skandinave

Sa i përket vendeve skandinave, EUROCONSTRUCT (2014) parashikon suksesin e tregut gjatë tre viteve të ardhshme. Edhe Danimarka, vendi më i prekur nga kriza financiare, është në gjendje të përjetojë rritje në tregun e ndërtimit. Për më tepër, ecuria e tregut të kaluar në rajonin skandinav kontribuon në një bazë solide për rritjen e ardhshme. Suedia ka rritjen më të madhe 5% në 2015 dhe 4% në 2016.

 

Evropa Jugore

Perspektiva për Evropën Jugore është ende e zymtë. Vende si Portugalia, Italia dhe Spanja po luftojnë me ekonomitë e tyre. Në veçanti, kompanitë spanjolle bizneset e të cilëve kanë lidhje me infrastrukturën kanë qenë të prirur për të siguruar projekte jashtë vendit. Ata kanë pasur njëfarë suksesi, duke siguruar projekte të mëdha nga Lindja e Mesme. Ndër projektet kryesore të fituara nga kompanitë spanjolle janë kontratat për ndërtimin e linjave hekurudhore në Arabinë Saudite (6.73 miliardë euro) dhe një linjë hekurudhore nën Arabinë Saudite (6.03 miliardë euro).

 

Evropa Qendrore dhe Lindore

Parashikimi i tregut për Europën Qendrore dhe Lindore duket premtues, pasi këto vende po përjetojnë rimëkëmbjen ekonomike. Analistët parashikojnë një normë rritje prej së paku 4% në këtë rajon, pasi investimet gjithnjë e më shumë bëhen në transport dhe në prodhimin e energjisë. Tregu i ndërtimit të hekurudhave do të jetë në krye 1.5 miliardë euro në 2015. Polonia, si lojtari më i fortë në Evropën Qendrore dhe Lindore, përbën 60% të prodhimit ndërtimor në rajon.

 

Plani i Veprimit i Komisionit Evropian: Ndërtimi 2020

E ardhmja dhe perspektiva për industrinë e ndërtimit duket e ndritshme dhe premtuese, pjesërisht për shkak se Komisioni Evropian dëshiron që industria e ndërtimit të stabilizohet dhe të rritet përsëri. Në vitin 2013, u krijua një Plan Veprimi “Ndërtimi 2020″ me qëllim sigurimin që industria të bëhet më konkurruese dhe të përjetojë rritje të qëndrueshme afatshkurtër dhe afatgjatë. Plani i Veprimit për Ndërtimin 2020 është një plan gjithëpërfshirës, ​​i cili përshkruan një strategji për ” konkurrueshmërinë e qëndrueshme të sektorit të ndërtimit dhe ndërmarrjeve të saj ” që paraqet shtyllat kyçe të konkurrueshmërisë dhe efikasitetit.

Plani ka 5 objektiva:

 1. Sigurimi i investimeve për rinovim
 2. Kapitali njerëzor
 3. Efiçienca e resurseve
 4. Përmirësimi i tregut të brendshëm për ndërtim
 5. Konkurrueshmëria në industrinë globale

Konferenca Europiane e Ndërtimit (EBC) e ka mirëpritur këtë projekt dhe është në bashkëpunim me BE-në që të punojë në masat kyçe për të nxitur rritjen e industrisë së ndërtimit në Evropë dhe ta bëjë atë më tërheqës. Plani i Veprimit për Ndërtimin 2020 mbështet NVM-të në industrinë e ndërtimit, duke i inkurajuar ata të zgjerohen në tregun e ulët të rinovimit nëpërmjet skemave financiare dhe të tjera nxitëse. Gjithashtu, inkurajon një fushë loje të barabartë midis NVM-ve për të nxitur konkurrencën, veçanërisht nëpërmjet programit Build Up Skill, një mjet i vlefshëm vetë-përmirësimi për biznesin.

 

Zhvillimet teknologjike në Evropë

Një objektiv madhor në BE është të promovojë energjinë e gjelbër dhe të inkurajojë “infrastrukturën e zgjuar”. Qëllimet e politikave përfshijnë investimin në teknologji, nxitjen e inovacionit në industrinë e ndërtimit. Hulumtimet tregon se Evropa ka disa nga masat më efikase të energjisë për zhvillimin e infrastrukturës. Të gjitha këto masa janë pjesë e strategjisë së BE-së për të nxitur eko-inovacionin dhe teknikat ekologjikisht miqësore për zhvillimin dhe infrastrukturën.

 

Parashikimet për të Ardhmen

Në përgjithësi, tregu evropian i ndërtimit tregon një trend të rritjes së qëndrueshme, edhe pse disa rajone nuk mund të përjetojnë rritje aq të shpejtë sa të tjerat. Masat siç është Plani i Veprimit për Ndërtimin 2020 dhe politika e eko-inovacionit tregojnë se BE ka dhe do të vazhdojë të ofrojë lehtësira dhe stimuj kryesorë për të siguruar stabilitet dhe për të inkurajuar rritjen.

Building Radar

315 herë e lexuar, 1 herë sot

Automjetet “Made in the Balkans”

Info-Treg 10/10/2017

Edhe pse vendet e Ballkanit nuk përmenden si prodhues automjetesh, në listën e modeleve të automjeteve ku përfshihen autovetura, kamionë, autobusë e furgonë përfaqësohen me 43 modele, shumica e të cilave kanë ndërprerë prodhimin pas vitit 1990. Prodhuesi më i madh ka qenë Jugosllavia me 24 modele ndërsa në rang shtetesh është Sllovenia me 12 modele, ndjekur nga Bullgaria me 11, Serbia 10, Rumania 8 dhe Kroacia 2.

Automjetet ballkanase u prodhuan kryesisht si mjete për të ndihmuar ekonominë e përqendruar në mungesë të konkurrencës së markave të prodhuesve privatë dhe rrjedhimisht karakterizohen nga cilësia e ulët. Disa prej modeleve më të njohura krijuan partneritete edhe me kompani perëndimore, si Pirin-Fiat (1967-1971) në Bullgari, Opel në Serbi, Renault në Slloveni dhe Dacia me Renault në Rumani pas vitit 1990, e cila është e vetmja që po konkuron seriozisht në treg edhe pse nën umbrellën e Renault.

E vetmja makinë luksoze e prodhuar në Ballkan është Tushek, që në fakt është një bashkëpunim slloveno-austriak e themeluar në vitin 2012 nga garuesi slloven  Aljoša Tushek dhe Jacob Carl Spigel.

Tushek ka fituar si makina e katërt më e mirë në kategorinë e supermakinave në vitin 2014 dhe ka tërhequr interesin e shumë investitorëve të huaj. Pas suksesit të modelit të parë T500, kompania hodhi në rrugë modelin më të avancuar TS 600, i cili tashmë prodhohet në Graz të Austrisë.

 

Bullgaria

 1.     Balkan
 2.     BG Car
 3.     Bulgarrenault (1966-1970)
 4.     Bulgaralpine (1966-1970)
 5.     Chavdar
 6.     Kenta
 7.     KTA Madara
 8.     Moskvitch Aleko (1966-1990)
 9.     Pirin-Fiat (1967-1971)
 10.     Preslav
 11.     Sofia

 

Kroacia

 1.     DOK-ING
 2.     Rimac

 

Rumania

 1.     ARO (1957-2006)
 2.     Craiova
 3.     Dacia
 4.     M.R.
 5.     Malaxa (1945)
 6.     Oltcit
 7.     ROMLOC
 8.     Uzinele Braşov

 

Serbia

 1.     FAP
 2.     FVK
 3.     Globus-auto
 4.     IDA-Opel
 5.     Ikarbus
 6.     IMR
 7.     Neobus
 8.     Zastava special cars
 9.     Zastava Trucks
 10.     Zastava/Yugo

 

Slovenia

 1.     Adria Mobil
 2.     Avtomontaža
 3.     CIMOS
 4.     IMV
 5.     REVOZ
 6.     Sistemska tehnika
 7.         Valuk
 8.         Krpan 8×8
 9.     TAM-Durabus
 10.     Tovarna avtomobilov Maribor
 11.     Tushek
 12.      Renovatio T500

 

317 herë e lexuar, 1 herë sot

Rritet mosha mesatare e makinave në BE

Blog 10/10/2017

Janë 291.000.000 makina në rrugët e BE, ose 1 makinë për 2 banorë sipas ACEA (The European Automobile Manufacturers’ Association’s). Nga viti në vit evropianët kanë rritur moshën e makinave të tyre, pra kohën e përdorimit, duke arritur në mesatarisht 10.2 vjet. Kjo shifër ka qenë vetëm 8.4 vjet në vitin 2007 dhe ka ardhur duke u rritur nga viti në vit. Rritjen më të madhe e ka arritur në vitin 2013, që përkon edhe me vitin kur shitja e makinave të reja në BE ra në mënyrë të ndjeshme.

Po të krahasonim shifrat vetëm me Tiranën, ku llogaritet të jenë regjistruar rreth 200.000 makina, ose 1 në 5 banorë, duke ju referuar 100oferta.com kategorisë për shitje makina, mosha e tyre  mesatare është më tepër se 15 vjet.

Edhe në BE ka vende që kanë makina të vjetra me moshë mesatare mbi 15 vjet, si: Polonia 17.2 vjet, Rumania 15.3 vjet , Letonia 16.7 vjet, Lituania 16.3 vjet. Ndërsa vendi me makinat më të reja është Belgjika me 7.7 vjet.

660 herë e lexuar, 0 herë sot

Cilin telefon duhet të blesh?

Promovim 07/10/2017

Meqenëse çmimi i një telefoni (smartphone) ka arritur në shifra të konsiderueshme edhe pse ata kanë karakteristika shumë të mira këto ditë, është edhe më e vështirë të bësh zgjedhjen e duhur. Planifikoni ta mbani për vite të tëra, apo ta ndërroni kur të prodhohet seria e ardhshme? Sido që të mendoni duhet të siguroheni që po merrni telefonin e duhur.

Këta janë telefonat e preferuar për momentin të ndarë sipas klasit:

 1. Klasi i lartë (550 – 1100 $): Google Pixel, XL; iPhone 7, 7 Plus; Samsung Galaxy S7 / Edge
 2. Klasi i mesëm (350 – 550 $): OnePlus 3 / 3T
 3. Klasi i ulët (150 – 350 $): Motorola Moto G4

 

Kërkoni më tepër mundësi? Ja disa nga zgjedhjet më të mira sipas revistës të famshme CNET për telefonat më të mire:

 • Çfarë ju intereson më së shumti: madhësia e ekranit, cilësia e kamerës, jeta e baterisë? Kjo do t’ju ndihmojë të kufizoni zgjedhjen.
 • Mos zbrisni mesataren: Ju mund të merrni ende një telefon të madh që bën pothuajse çdo gjë që një telefon premium mund ta bëjë, për një çmim më të ulët.
 • Mundohuni ta shihni telefonin fillimisht në një dyqan: Ju mund ta doni ose urreni mënyrën se si dukeni dhe ndiheni personalisht.
 • Shikoni zbritje të mëdha gjatë pushimeve e festave. Gjeni periudhën tuaj të volitshme në rast se keni nevojë për një ndërrim të shpejtë.
 • A keni blerë tashmë shumë aplikacione iPhone dhe filma iTunes? Rrini me iPhone nëse doni t’i keni akoma ato. Po kështu, nëse keni investuar në ndonjë softuer të vetëm për Android, do të dëshironi të qëndroni në atë anë të gardhit.
 • Blini një mbrojtës të ekranit dhe aparatit: Mund ta mbroni telefonin nga dëmtimet e kushtueshme dhe do të rrisni vlerën për rishitjen e telefonit kur ta ndërroni.

 

Nëse do të blini një telefon Android

Android ka aplikacionin më të mirë të hartave dhe asistentin (tani Google Now ose Google Voice Search). Një përfitim tjetër nga Android: lidhet me të njëjtat shërbime të Google, që shumë njerëz tashmë e përdorin. Përditësimet e mëdha bëhen zakonisht në maj ose qershor dhe shpesh mbërrijnë së pari me telefonin zyrtar të Nexus ose Pixel të Google.

Shiko për Android 7.0 ose më të lartë. Ky OS aktual do t’ju sjellë më të fundit, duke përfshirë një funksion të kursyer të baterisë të quajtur Doze. Edhe Android 6.x nuk është shumë i vjetër. Disa prodhues të telefonave kërkojnë më shumë përmirësime të Android.

 

Nëse jeni duke blerë një iPhone

Përditësimet e iOS vijnë menjëherë në kohë për pothuajse çdo telefon. iPhone duket se zhvillojnë sistemin gjatë gjithë kohës dhe ata luajnë mirë me produktet e tjera të Apple, si Macs. Apple zakonisht njofton versionin më të fundit të iOS në qershor, dhe e lëshon atë në shtator.

Mbani në mend: IPhone të vjetër janë më të lirë, por rrezikojnë të humbasin nga karakteristikat më të reja të harduerit në telefonët e ardhshëm. Nëse mundeni, prixni për iPhone X – thashethemet janë për një supertelefon

 

Telefon me ekran të madh apo të vogël?

Nëse këmbëngulni në një telefon me një ekran të vogël (nën 4.5 inç), shihni iPhone SE, ose Sony Xperia X Compact. Përndryshe, shihni për 4.7 – 6 inç (ose edhe më të madh).

Për ekranet 4.7 inç dhe më të mëdha kërkoni një rezolucion minimal të ekranit prej 1080p. Një rezolucion 2,560×1,440 është edhe më i mirë, sidomos për ekranet 5.5 inç dhe më të mëdha.

Nëse planifikoni të përdorni kufje VR si Google Daydream, sa më i lartë rezolucioni, aq më mirë – kur telefoni është larg nga fytyra juaj, çështjet e numërimit të pikselit janë të rëndësishme.

 

Cilësia e kamerës

Mos harroni se megapixelët e lartë nuk janë gjithmonë të barabartë me cilësinë më të lartë. Një aparat 12 megapikselësh mund të marrë fotografi më të mira se një aparat 16 megapikselësh.

Telefonat me kamera të pasme 8 megapikselë shfaqen vetëm në telefonat e lirë. Nëse një telefon ka dy kamera të pasme, vlen vetëm për të krijuar një efekt opsional ose për t’ju dhënë një opsion me kënd të gjerë. Stabilizimi optik i imazhit, ose OIS, ndihmon në parandalimin e paqartësisë nga lëvizja e aparatit. Kjo është veçanërisht e dobishme për shkrepjet në ambiente të mbyllura ose me dritë të ulët. Shumica e kamerave të telefonave vijnë me HDR, vetë-shkrepje, modalitetie dhe shumë filtra e efekte.

 

Performanca e baterisë

Shumica e telefonave me çmim mesatar dhe lart mund të përballojnë thirrjet telefonike, email-in, lojrat dhe muzikën, edhe pse disa teknologji janë më të rafinuara se të tjerat.

Në përgjithësi do të duhet të karikoni shumicën e telefonave një herë në ditë, kështu që planifikoni në përputhje me rrethanat të blini një karikues shtesë. Zakonisht merrni më tepër jetëgjatësi nga një bateri prej 3.000 mAh ose më lart. Hartat dhe muzika shkarkojnë baterinë më shpejt se aktivitetet e tjera. Një procesor okta-core nuk është gjithmonë “më i mirë” se një chipset quad-core. Për procesorët e Snapdragon të Qualcomm, 821 është më i ri (dhe më i shpejtë) se 617 dhe 400.

 

Karakteristikat e tjera

 • Skaneri i gjurmëve të gishtave – zakonisht në anën e pasme, butonin e energjisë ose butonin e shtëpisë.
 • Ruajtje MicroSD në disa telefona Android.
 • Rezistent ndaj ujit, IP67 dhe më e lartë është më e mira.
 • Ngarkimi pa tel, si në Samsung Galaxy S7 dhe S7 Edge.
 • Stereo audio speakers ose audio të zgjeruara përmes kufjeve.
 • USB-C lidhës, standard i ri për telefonat Android.
 • Bateri e jashtme – vini re se kjo veçori po bëhet e rrallë.

 

Po në lidhje me buxhetin e telefonave?

Nëse një çmim i ulët është gjëja më e rëndësishme për një telefon, ju duhet të bëni disa kompromise. Tani për tani, Motorola Moto G4 ja vlen. Honor 6X, i njoftuar kohët e fundit, duket premtues, po ashtu  dhe Lenovo është për shkak të përditësimit të Moto G5.

 

Pyetje të tjera

 • Nëse ka një port USB-C, a do të futen në kutinë e tyre (për shembull USB-USB-C), apo do të duhet të blini një të tillë?
 • A ka një prizë standarde 3.5 mm për kufje ose do të duhet të bleni një përshtatës?
 • Nëse telefoni prishet, çfarë do të duhet të bësh për ta rregulluar atë?
 • A përdor Wi-Fi?
 • A është i mbyllur apo mund të shtoni një kartë SIM për çdo rrjet? A humbni ndonjë tipar në të dy mënyrat?
 • Mund të udhëtoni me të kudo thjesht duke shkëmbyer kartën SIM?
 • A është i njëjti çmim nëse paguani plotësisht apo me këste? (duhet të jetë.)
 • A do të paguani për një garanci të zgjatur?

 

Telefonat më të mirë për 2017

 

Samsung Galaxy Note 8

$ 1,195.11 (në Amazon Marketplace)

VLERËSIMI: 8 Dizajn / 10 Karakteristikat / 9 Performanca / 8 Kamera

Galaxy 8 e rimerr fronin si telefoni më i mirë Android për momentin, por disa konkurentë intensive janë në horizont.

 

Apple iPhone 8 Plus

$ 799.00 (në Apple)

VLERËSIMI: 8 Dizajn / 9 Karakteristikat / 10 Performanca / 9 Kamera

IPhone 8 Plus është një telefon superlativ me një aparat fotografik spektakolar, por prisni për iPhone X që po vjen.

 

Samsung Galaxy S8

$ 745.11 (në Amazon Marketplace)

VLERËSIMI: 8 Dizajn / 9 Karakteristikat / 9 Performanca / 8 Kamera

Shpejtësitë dhe ekrani fantastik i Samsung Galaxy S8 e bëjnë atë një telefon të shkëlqyer për 2017, por lexuesi i bezdisshëm i gjurmëve të gishtave mund t’ju zhgënjejë.

 

iPhone 8

$ 699.00 (në Apple)

VLERËSIMI: 8 Dizajn / 8 Karakteristikat / 9 Performanca / 8 Kamera /

Inteligjenti dhe i shpejti i iPhone 8 bën një përmirësim të ndjeshëm pas iPhone 6S dhe vëllezërit e motrat e tij më të hershme, por nuk do të dimë deri në nëntor se si krahasohet me iPhone-t shumë më të kushtueshëm.

 

OnePlus 5

$ 629.84 (në Amazon.com)

VLERËSIMI: 8 Dizajn / 9 Karakteristikat / 9 Performanca / 9 Kamera

OnePlus 5 është i jashtëzakonshëm, sidomos për çmimin; asnjë telefon tjetër nuk ju jep të njëjtën performancë për kaq pak dollarë.

 

Motorola Moto Z2 Play

$ 545.00 (në Amazon.com)

VLERËSIMI: 8 Dizajn / 8 Karakteristikat / 8 Performanca / 7 Kamera

Do ta duash baterinë e Moto-s për kohëzgjatjen e saj. Bateria, softueri dhe shtesat magnetike e bëjnë Motorola Z2 Play një zgjedhje të fuqishme tek kategoria mesatare.

 

Motorola Moto G5 Plus

$ 269.99 (në Amazon.com)

VLERËSIMI: 8 Dizajn / 8 Karakteristikat / 9 Performanca / 8 Kamera

Thjesht telefoni më i mirë për çmimin. Me një listë të gjatë të karakteristikave që dëshironi, përveç disa prej tyre që nuk nevojiten, nuk ka telefon më të mirë për buxhetin sesa Moto G5 Plus i Motorola.

725 herë e lexuar, 1 herë sot

Makina më e sigurtë në 2017

Bota e makinave 06/10/2017

IIHS kryen teste të automjeteve për të përcaktuar vlefshmërinë e qëndrueshmërisë pas përplasjes, se në çfarë gjendje një automjet mbron pasagjerët e tij në një aksident. Ai gjithashtu normon automjetet për parandalimin e aksidentit përpara, me sisteme që paralajmërojnë shoferin ose frenojnë automatikisht për të shmangur ose zbutur një përplasje frontale. Automjetet që kryejnë më së miri testet kualifikohen për TSP (TOP SAFETY PICK), një çmim, që jepet që nga viti 2006, ose TSP+ (TOP SAFETY PICK +), i cili filloi të jepet në vitin 2013.

Automjetet ndahen në kategori sipas madhësisë, por fituesi i makinave të vogla nuk do të thotë se është më i sigurtë se një makinë e madhe që nuk është klasifikuar në renditje. Më poshtë fituesit e testit:

 • Minimakinat

  • 2017 Mini Cooper
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe zbatohet vetëm për modelet e dy derës së Hardtop
  • 2017 Toyota Yaris iA
 • Makina të vogla

  • 2017 Acura ILX
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017 Chevrolet Bolt
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017 Chevrolet Volt
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017 Coupe me dy dyer Honda Civic
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017 Honda Civic sedan me katër dyer
   me parandalimin e aksidentit përpara
   Derë me katër dyer  |  Sedan me 4 dyer
  • 2017 Hyundai Elantra
   me parandalimin e aksidentit parafunksional dhe fenerët e veçantë; vlen vetëm për sedans;
   vlen vetëm për automjetet e ndërtuara pas marsit 2016
  • 2017 Kia Forte
   me parandalimin e aksidentit parafunksional dhe fenerët e veçantë;
   vlen vetëm për automjetet e ndërtuara pas marsit 2017
  • 2017 Lexus CT 200h
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017 Mazda 3
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe fenerë të veçantë
   Derë me katër dyer  |  Sedan me 4 dyer
  • 2017 Mini Countryman
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017 Nissan Sentra
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2018 Subaru Crosstrek Vagon me katër dyer
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe fenerë të veçantë
  • 2017 Subaru Crosstrek Vagon me katër dyer
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017-18 Subaru Impreza
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe fenerë të veçantë
   2018 sedan 4 dyer  |  2018 4 dyer kamionçinë  |  2017 sedan 4 dyer  |  2017 Karrocë me katër dyer
  • 2018 Subaru WRX sedan me katër dyer
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe fenerë të veçantë
  • 2017 Subaru WRX sedan me katër dyer
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017 Toyota Corolla
  • 2017 Toyota Prius
   vlen vetëm për automjetet e ndërtuara pas gushtit 2016
  • 2017 Toyota Prius Kryeministri
  • 2017 Volkswagen Golf
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017 Volkswagen Golf Alltrack
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017 Volkswagen Golf SportWagen
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017 Volkswagen GTI
   me parandalimin e aksidentit përpara
 • Makina të mesme

  • 2017 Chevrolet Malibu
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017 Chrysler 200
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017 Ford Fusion
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017 Coupe me dy dyer Honda Accord
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017 Honda Accord sedan me katër dyer
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe fenerë të veçantë
  • 2018 Hyundai Sonata sedan me 4 dyer
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe fenerë të veçantë
  • 2017 Hyundai Sonata sedan me 4 dyer
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017 Kia Optima
   me parandalimin e aksidentit parafunksional dhe fenerët e veçantë; vlen vetëm për automjetet e ndërtuara pas marsit 2017
  • 2017 Mazda 6
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe fenerë të veçantë
  • 2017 Nissan Altima
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe fenerë të veçantë
  • 2017 Nissan Maxima
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe fenerë të veçantë
  • 2017-18 Trashëgimia Subaru
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe fenerë të veçantë
   2018  |  2017
  • 2017-18 Subaru Outback
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe fenerë të veçantë
   2018  |  2017
  • 2017-18 Toyota Camry Sedan me katër dyer
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe fenerë të veçantë
   2018  |  2017
  • 2017 Toyota Prius v
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe fenerë të veçantë
  • 2017 Volkswagen Jetta
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe fenerë të veçantë
  • 2017 Volkswagen Passat
 • Makina luksoze të mesme

  • 2017 Alfa Romeo Giulia
   me parandalimin e aksidentit parafunksional dhe fenerët e veçantë;
   vlen vetëm për automjetet e ndërtuara pas majit 2017
  • 2017 Audi A3
   me fenerë të veçantë
  • 2017 Audi A4
   me fenerë të veçantë
  • 2017 BMW seri 2
   me parandalimin e aksidentit parafunksional dhe fenerët e veçantë; vlen vetëm për modelet coupe
  • 2017 BMW seri 3
   me parandalimin e aksidentit parafunksional dhe fenerët e veçantë; vlen vetëm për sedans me katër dyer;
   vlen vetëm për automjetet e ndërtuara pas nëntorit 2016
  • 2017 Lexus ES 350
   me fenerë të veçantë
  • 2017 Lincoln MKZ
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017 Mercedes-Benz C-Klasa
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe zbatohet vetëm për modelet me 4 dyer
  • 2017 Volvo S60
   me fenerë të veçantë
  • 2017 Volvo V60
   me fenerë të veçantë
 • Makina të mëdha

  • 2017 Buick LaCrosse
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017 Kia Cadenza
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe fenerë të veçantë
  • 2017 Toyota Avalon
   me fenerë të veçantë; vlen vetëm për automjetet e ndërtuara pas marsit 2017
 • Makina luksoze të mëdha

  • 2017 Acura RLX
  • 2017 Audi A6
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017 BMW 5 seri
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe fenerë të veçantë
  • 2017-18 Zanafilla G80
   2018  |  2017
  • 2017 Zanafilla G90
  • 2017 Infiniti Q70
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe nuk vlen për modelet V8 me katër rrota
  • 2017 Lexus RC
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe fenerë të veçantë
  • 2017 Lincoln Continental
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe fenerë të veçantë
  • 2017 Mercedes-Benz E-Klasa
   zbatohet vetëm për sedans me katër dyer
  • 2017 Volvo S90
 • SUV të vogla

  • 2017 BMW X1
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017 Fiat 500X
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017 Honda CR-V
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe fenerë të veçantë
  • 2017 Hyundai Tucson
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017 Kia Sportage
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017 Mazda CX-3
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe fenerë të veçantë
  • 2017 Mazda CX-5
   me fenerë të veçantë
  • 2017 Mitsubishi Outlander
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe fenerë të veçantë
  • 2017 Nissan mashtrues
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe fenerë të veçantë
  • 2017-18 Subaru Forester
   me parandalimin e aksidentit parafunksional dhe fenerët e veçantë; vlen vetëm për automjetet e ndërtuara pas tetorit 2016
   2018  |  2017
  • 2017 Toyota RAV4
   me fenerë të veçantë
 • SUV të mesme

  • 2017 GMC Acadia
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017 Pilot i Hondës
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe fenerë të veçantë
  • 2017 Hyundai Santa Fe
   me parandalimin e aksidentit parafunksional dhe fenerët e veçantë;
   vlen vetëm për automjetet e ndërtuara pas marsit 2016
  • 2017 Hyundai Santa Fe Sport
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2018 Kia Sorento 4-dyer SUV
   me parandalimin e aksidentit parafunksional dhe fenerët e veçantë; vlen vetëm për automjetet e ndërtuara pas majit 2017
  • 2017 Kia Sorento 4-dyer SUV
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017 Mazda CX-9
   me parandalimin e aksidentit parafunksional dhe fenerët e veçantë;
   vlen vetëm për automjetet e ndërtuara pas nëntorit 2016
  • 2017 Nissan Murano
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017 Nissan Pathfinder
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017 Toyota Highlander
  • 2018 Volkswagen Atlas
   me parandalimin e aksidentit përpara
 • SUV luksoze të mesme

  • 2017 Acura MDX
  • 2017 Acura RDX
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2018 Audi Q5 4-dyer SUV
  • 2017 Audi Q5 4-dyer SUV
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe fenerë të veçantë
  • 2017 Buick Përmend
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe fenerë të veçantë
  • 2017 Cadillac XT5
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017 Infiniti QX60
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017 Lexus NX
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe fenerë të veçantë
  • 2017 Lexus RX
   me fenerë të veçantë
  • 2017 Lincoln MKX
   me parandalimin e aksidentit përpara
  • 2017-18 Mercedes-Benz GLC
   me fenerë të veçantë
   2018  |  2017
  • 2017 Mercedes-Benz GLE-Klasa
   me fenerë të veçantë
  • 2017 Volvo XC60
   me fenerë të veçantë
  • 2017 Volvo XC90
 • SUV të mëdha

  • 2017 Audi Q7
 • minivans

  • 2017 Chrysler Pacifica
   me parandalimin e aksidentit parafunksional dhe fenerët e veçantë;
   vlen vetëm për automjetet e ndërtuara pas gushtit 2016
  • 2018 Honda Odisea
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe fenerë të veçantë
  • 2017 Kia Sedona
   me parandalimin e aksidentit përpara
 • Kamionë të mëdhenj

  • 2017 Honda Ridgeline
   me parandalim opsional të aksidentit përpara dhe fenerë të veçantë

446 herë e lexuar, 0 herë sot

Makinat fluturuese, në qiell vitin e ardhshëm

Bota e makinave 05/10/2017

Airbus po kërkon të ngrejë në qiell makinat fluturuese vitin e ardhshëm, konfirmoi shefi i CityAirbus Marius Bebesel këtë javë. Finalizimi i projektit është në rrugë të mbarë pasi CityAirbus ka kryer teste të suksesshme të sistemit të energjisë elektrike që po përdor për të ngritur makinerinë në ajër.

CityAirbus është një anije që ngrihet dhe ulet vertikalisht duke përdorur një dizajn katër rotorësh dhe që do të mund të merrte deri në katër pasagjerë në fluturime të shkurtra në zonat urbane të dendura, me qëllim lidhjen e stacioneve të mëdha të transportit duke përfshirë stacionet e trenave dhe aeroportet. Është projektuar për t’u drejtuar nga një pilot, por në fund të projektit pritet të jetë një makinë plotësisht autonome, ndërkohë që teknologjia do ta arrijë këtë.

Airbus po synon të operojë përgjatë rrugëve fikse dhe të paracaktuara, me shpejtësi maksimale prej rreth 130 km/orë. Këto makina fluturuese do të jenë në gjendje të kapërcejnë trafikun që mund të rrisë ndjeshëm kohën e udhëtimit dhe të dalë nga pika e tranzitit të zënë të qytetit, gjë që teorikisht do të ndihmojë në zbutjen e mbingarkesës së trafikut.

Fluturimet e shkurtra janë gjithashtu një aplikim ideal i teknologjisë së baterisë elektrike, meqenëse ky është një mjet që do të jetë në gjendje të menaxhojnë burime të energjisë elektrike në një afat të afërt. Shkëmbimi i njësisë së baterive ose ngarkimi autonom i tyre do të ndihmonte në lehtësimin e këtyre automjeteve në të ardhmen.

252 herë e lexuar, 0 herë sot

Vazhdon rënia e papunësisë, arrin 14.3%

Lajme-Treg 05/10/2017

Papunësia në Shqipëri ra në 14.3 % në tremujorin e dytë të vitit 2017 nga 15.9 % një vit më pare sipas Trading Economics. Shkalla e papunësisë tek meshkujt ka rënë në 15.4 % nga 17 % një vit më parë ndërsa për femrat ka rënë në 12.8 % nga 14.5 %. Shkalla e punësimit u rrit në 57.3 % nga 55.3 % një vit më parë dhe pjesëmarrja e fuqisë punëtore u rrit në 66.8 % nga 65.8 përqind. Rreth 20.6 % e popullsisë ekonomikisht joaktive dhe në moshën e punës (15 deri në 64 vjeç), ishin të angazhuar me detyra shtëpiake; 11.6 % ishin në pension ose në pension të parakohshëm dhe 9.1 % ishin të paaftë për punë. Norma e papunësisë në Shqipëri ishte mesatarisht 15.16 % nga viti 1993 deri në vitin 2017, duke arritur në një record të lartë prej 22.30 % në tremujorin e katërt të vitit 1993 dhe një rekord të ulët prej 12.10 % në tremujorin e katërt të vitit 1996.

Norma e papunësisë në Shqipëri pritet të jetë 13.80 % deri në fund të këtij tremujori, sipas modeleve makro globale makroekonomike të Trading Economics dhe pritjet e analistëve. Sipas projektimeve, Norma e Papunësisë në Shqipëri vlerësohet të qëndrojë në shifrat 13.00 % në 12 muajt e ardhshëm. Në planin afatgjatë, norma e papunësisë në Shqipëri parashikohet të ulet në rreth 11.50 % në vitin 2020, sipas modeleve ekonometrike të Trading Economics.

Shifrat më të larta të papunësisë në rajon i ka Bosnje Hercegovina, Kosova dhe Maqedonia, ndërsa më të ulëtat Serbia dhe Kroacia.

438 herë e lexuar, 0 herë sot

Rriten ndjeshëm çmimet e pronave në periferi

Info-Treg 05/10/2017

Nga një krahasim i çmimeve mesatare të pasurive të paluajtshme në zona të ndryshme të Tiranës vihet re një rritje e ndjeshme e çmimit në zonat e periferisë, në disa prej të cilave arrin deri në 16% brenda një viti. Nga publikimi i ofertave tek 100oferta.com kryesisht për shtëpi dhe dyqane, çmimet e gjashtëmujorit të parë të vitit 2017 janë rritur me 6-16%, krahasuar me gjashtëmujorin e parë të vitit 2016.

Rritjen më të madhe e kanë pësuar zonat e Unazës së Re me ndryshimin e çmimit nga 509 Euro/m² në 587 Euro/m², Yzberishtit (Kombinat) nga 410 Euro/m² në 476 Euro/m², pranë Kamzës (Instituti Bujqësor) nga 375 Euro/m² në 436 Euro/m² dhe Freskut nga 486 Euro/m² në 523 Euro/m². Një rritje më e lehtë 6-7% vihet re në zonat më pranë qendrës, si Komuna e Parisit dhe Liqeni i Thatë nga 785 Euro/m² në 840 Euro/m², pranë Qytetit Studenti nga 658 Euro/m² në 695 Euro/m² dhe Blloku nga 1643 Euro/m² në 1780 Euro/m².

Më poshtë është një paraqitje grafike e ndryshimit të çmimit mesatar të pasurive të paluajtshme: 6 mujori I 2016 – 6 mujori I 2017 (kliko hartën për ta zmadhuar)

310 herë e lexuar, 0 herë sot

Si shiten makinat në BE

Info-Treg 03/10/2017

Çfarë formalitetesh duhet të kaloj për të sjellë makinën time të re në vendin tim, të blerë jashtë vendit?

Ju duhet të shkoni në zyrën tuaj doganore, ku do të bëni një deklaratë të TVSH-së dhe do të paguani TVSH-në e aplikueshme për makinën tuaj të re. Gjithashtu do të duhet të siguroni automjetin tuaj, apo të kaloni një test të sigurisë nëse është një makinë e përdorur, regjistroni makinën dhe ndoshta paguani një taksë tjetër relevante në vendin tuaj, siç është ajo për lejen e qarkullimit.

 

A mund t’i vendos veturës që bleva jashtë shtetit targat e makinës sime të vjetër?

JO – Kjo është e paligjshme.

 

Si mund të gjej çmimin më të lirë?

Nëse planifikoni të blini një makinë të re, mund të krahasoni lehtësisht çmimet në internet. Kur e krahasoni çmimin e një modeli të caktuar në vende të ndryshme, sigurohuni që jeni duke krahasuar makina me të njëjtat specifikime. Tiparet teknike (ajër i kondicionuar, ngrohja, etj) mund të ndryshojnë në varësi të vendit ku shitet automjeti.

Ju gjithashtu duhet të merrni parasysh koston e TVSH-së:

 • Për një makinë të re, çmimi përfundimtar që do të paguani është çmimi neto në vendin e blerjes plus TVSH në vendin tuaj.
 • për një makinë të përdorur, ju nuk paguani TVSH nëse shitësi është një individ privat. Por nëse shitësi është biznes I regjistruar, ju do të paguani edhe taksën vendore të TVSH-së në vendin ku bleni makinën.

Si mund të marr një targë të përkohshme për të drejtuar një makinë që kam blerë jashtë vendit?

Një liçencë ose targë e përkohshme ju lejon të drejtoni një makinë që keni blerë kohët e fundit në një vend, drejt vendit tuaj për regjistrim. Ju mund të merrni një targë të përkohshme në vendin e BE-së ku bleni makinën; shitësi duhet të jetë në gjendje t’ju ndihmojë me këtë.

Meqenëse targat e përkohshme nuk njihen në të gjitha vendet e BE-së, kontrolloni së pari nëse të gjitha vendet ku do të kaloni do ta pranojnë targën e përkohshme të lëshuar nga vendi ku bleni makinën. Pasi të arrini në vendin tuaj ku regjistroheni makinën, duhet të merrni një targë të përhershme.

Gjithashtu do të keni nevojë për policë sigurimi që është e vlefshme në të gjitha vendet ku do të kaloni.

 

Dua të blej një makinë në një vend fqinj të BE. Çfarë garancie do të vijë me të?

Ju jeni të mbuluar nga një garanci ligjore minimale dy vjeçare kur blini një makinë të re nga një shitës I autorizuar. Periudha e garancisë mund të reduktohet në jo më pak se një vit për një automjet të përdorur. Garancia mbulon gabimet e prodhimit, për të cilat është përgjegjës shitësi.

Ju gjithashtu mund të merrni një garanci shtesë. Kjo mund t’ju japë mbrojtje më të mirë, por kurrë nuk mund të zëvendësojë ose zvogëlojë garancinë minimale 2-vjeçare, të cilën ju gjithmonë e keni në bazë të rregullave të BE-së. Sipas ligjit të BE-së, ju mund të kërkoni garancinë tuaj në çdo shitës në rrjetin e prodhuesit, pavarësisht nga vendi i BE-së në të cilin keni blerë makinën. Pra, nëse bleni makinën tuaj në Gjermani dhe e merrni me vete në Francë, mund të shkoni në një dyqan makinash për atë model, pranë shtëpisë tuaj për të kërkuar që një gabim të ndreqet (brenda periudhës së garancisë) , në vend që të udhëtojnë prapa në Gjermani.

 

Çfarë ndodh nëse blej një makinë të përdorur nga një tregtar makinash në një vend tjetër të BE dhe ka një problem?

Kjo do të varet nga ajo që tregtari ka deklaruar në lidhje me makinën kur e keni blerë dhe se çfarë problemi është. Sipas ligjit të BE-së, cilësia dhe performanca e mallrave duhet të jetë e kënaqshme. Edhe nëse blini një produkt të dorës së dytë, shitësi duhet t’jua dorëzoj produktin në përputhje me kontratën e shitjes. Produkti duhet të përputhet me përshkrimin e dhënë nga shitësi dhe të jetë i përshtatshëm për qëllimin tuaj. Produkti duhet të përputhet me kushtet që keni pranuar në kohën e lidhjes së kontratës.

Shitësi nuk është përgjegjës për defektet që vijnë nga amortizimi nga koha e blerjes dhe për ato që rezultojnë nga përdorimi i zakonshëm i veturës. Nëse makina ka një defekt të madh, për të cilin nuk ishit në dijeni kur e bletë, mund të keni të drejtën e një zgjidhje. Sipas ligjit të BE-së, ju keni minimumi dy vjet për të kërkuar garanci nëse produkti që keni blerë rezulton i gabuar ose jo siç reklamohet. Periudha e garancisë mund të reduktohet në jo më pak se një vit për një automjet të përdorur. Kjo duhet të jetë e qartë për ju në kohën e blerjes.

Nëse defekti shfaqet brenda 6 muajve të parë të përdorimit, supozohet se ekzistonte në kohën e dorëzimit dhe u bë i dukshëm më vonë. Pas 6 muajsh, gjithsesi ju mund të kërkoni garanci, por nëse tregtari kundërshton që defekti ka ekzistuar nga fillimi, duhet ta keni të provuar, ndoshta duke përfshirë një ekspert teknik. Kur zbuloni një problem teknik, ju kërkohet të njoftoni shitësin sa më shpejt të jetë e mundur, por jo më vonë se dy muaj.

Ju duhet të kontaktoni më parë shitësin për të parë nëse jeni dakord që ta merrni makinën në një servis për riparime. Kjo në përgjithësi nuk është problem për makinat e reja, por mund të jetë për makinat e përdorura.

 

Çfarë ndodh nëse blej një makinë të dorës së dytë nga një individ dhe ka një problem?

Të drejtat tuaja në këtë rast janë jashtëzakonisht të kufizuara. Ligji i konsumatorit nuk zbatohet për një shitje private – ai zbatohet vetëm kur një biznes i shet një konsumatori. Për këtë arsye duhet të tregoni kujdes ekstrem nëse blini nga një individ privat. Nëse nuk mund ta zgjidhësh çështjen në mënyrë miqësore, mund të konsiderosh një veprim civil kundër shitësit, por kjo mund të jetë e kushtueshme dhe e vështirë.

555 herë e lexuar, 0 herë sot

Oferta të përfunduara – shtator 2017

Info-Treg 30/09/2017

“Ambient Biznesi Kati III Banese me qira Sauk Tirane”     Ambient Biznesi Kati III Banese me qira Sauk TiraneJepet me qera ne Sauk Lagje e Re.Rr.Hamide Dalipi. Kati III 100 m2 pa ndarje+ 50 m2 bllk.Garazh .Shkalle me vehte.Ajer I paster.Pamje pafund.Diell gjithe  • Oferta numër:182397

200 €

SUPER OKAZION KIA RIO 1.5 CRDI 2006

“SUPER OKAZION KIA RIO 1.5 CRDI 2006”              SUPER OKAZION KIA RIO 1.5 CRDI 2006SUPER OKAZION KIA RIO 1.5 CRDI 2006. Makina eshte blere ne ITALI dhe ka vetem dy perdorues. Makines i jane bere te gjitha sherbimet. Ndodhet  • Oferta numër:182427

3,650 €

Mercedes-benz 270 Kambio automatike viti 2003

“Mercedes-benz 270 Kambio automatike viti 2003”          Mercedes-benz 270 Kambio automatike viti 2003I sapo ardhur nga gjermania, ne gjendje shume te mire

4,300 €

Shes vile 3 kate me cmim te mire mbi tregun elektrik Tirane

“Shes vile 3 kate me cmim te mire mbi tregun elektrik Tirane”    Shes vile 3 kate me cmim te mire mbi tregun elektrik TiraneShitet nje vile 3 kateshe me dy kate funksionale , me dy hyrje te ndara te pamvarura nga njera tjetra ,me nga 6 dhoma e  • Oferta numër:182394

250,000 €

Shes veture Ford

“Shes veture Ford”         Shes veture FordNe gjendje teknike sh te mire, e perdorur vetm pak muaj ne shqiperi, me dokumentacion teregullt te sapao rinovuar

5,000 €

Apartament 1+1 Unaza e Re

“Apartament 1+1 Unaza e Re”   Apartament 1+1 Unaza e ReDisponojmë apartament 1+1 në një pallat me ndërtime shumë cilësore në zonën e Unazës se Re, buzë rruge. Apartamenti ndodhet në katin e 9 dhe  • Oferta numër:211947

47,000 €

Apartament 2+1 Parku i Autobuzave

“Apartament 2+1 Parku i Autobuzave”   Apartament 2+1 Parku i AutobuzaveApartamenti ndodhet në një zonë të mirë dhe të frekuentuar, buzë rruge, pranë Globe. Apartamenti ndodhet në katin e 6 banim, ka shpërndarje shumë të  • Oferta numër:211959

100,000 €

Apartament 2+1 Pallati me Shigjeta

“Apartament 2+1 Pallati me Shigjeta”     Apartament 2+1 Pallati me ShigjetaObjekti ndodhet në katin e 6 të një pallati me ndertim shumë cilësor, pranë Pallatit me Shigjeta. Shpërndarje fantastike e dhomave, të cilat shpërndahen me  • Oferta numër:211980

70,000 €

SHITET APARTAMENT NE MISTO MAME

“SHITET APARTAMENT NE MISTO MAME”            SHITET APARTAMENT NE MISTO MAMEShitet apartament 1+1 ne Misto Mame,te pallatet Cabej.Apartamenti ka nje siperfaqe prej 73 m2 i organizuar nga nje dhome gjumi,sallon, 1 tualet dhe ballkone.Apartamenti ndodhet  • Oferta numër:212044

37,000 €

Apartament 1+1 Komuna e Parisit

“Apartament 1+1 Komuna e Parisit”        Apartament 1+1 Komuna e ParisitDisponojmë apartament në një zonë të qetë dhe të preferuar, përball Kristal Center tek Komuna e Parisit. Apartamenti ka kubaturë të rregullt dhe punime shumë  • Oferta numër:211990

68,000 €

SUPER OKAZION TEK KTHESA KAMZES…1+1…!!!

“SUPER OKAZION TEK KTHESA KAMZES…1+1…!!!”            SUPER OKAZION TEK KTHESA KAMZES…1+1…!!!SUPER OKAZION TEK KTHESA E KAMZES…!!! Shitet apartament 1+1, 68m2… Apartamenti ndodhet tek 2 kullat e sapo ndertuara tek kthesa e kamzes, me punime super  • Oferta numër:212017

36,000 €

Apartament 2+1 Misto Mame

“Apartament 2+1 Misto Mame”                Apartament 2+1 Misto MameDisponojmë apartament në një zonë të mirë dhe të qetë, tek Misto Mame. Objekti ndodhet në katin e 2 të një pallati me ndërtim shumë  • Oferta numër:211970

60,000 €

Shitet kati i pare i nje vile

“Shitet kati i pare i nje vile”          Shitet kati i pare i nje vileTipi i prones Shtepi Dhoma gjumi 4 Tualete 1 Garazhd 1 Hapesira 110(m2) Pershkrimi i prones: Shitet kati-1, i nje vile. Me verande si dhe  • Oferta numër:211946

100,000 €

Kerkohen agjent shitjesh

“Kerkohen agjent shitjesh”         Kerkohen agjent shitjeshKerkohen agjent-(e) shitjesh ne agjensi imobilare Ati Real Estate Te kene eksperience pune, te jene te shkathet dhe te komunikueshem. Mobile:0672211221 Email: Ati.smile@yahoo.com

 

Shitet ndertes bashke me toke ne Berat

“Shitet ndertes bashke me toke ne Berat”           Shitet ndertes bashke me toke ne BeratShitet ndertes 2 katesh me 165 m2 ne cdo kat. Anes rruges kryesore berat ure vajgurore brenda ne 1 dylym toke. Toka eshte me certifikate  • Oferta numër:182350

80,000 €

SUPER OKAZION ! SHITET APARTAMENT I RI 2+1 KATI 4 NE QENDER ELBASAN

“SUPER OKAZION ! SHITET APARTAMENT I RI 2+1 KATI 4 NE QENDER ELBASAN” SUPER OKAZION ! SHITET APARTAMENT I RI 2+1 KATI 4 NE QENDER ELBASANSUPER OKAZION ! SHITET APARTAMENT I RI 2+1 KATI 4 + 2 WC ,NE QENDER ELBASAN ME SIP.TOTALE 123 M2 NE QENDER TE QYTETIT ME  • Oferta numër:212116

45,000 €

SUPER OKAZION TEK MJETET MESIMORE….2+1…!!!!!!!

“SUPER OKAZION TEK MJETET MESIMORE….2+1…!!!!!!!”               SUPER OKAZION TEK MJETET MESIMORE….2+1…!!!!!!!SUPER OKAZION TEK TIRANA GOLDEN PARK…!!! Shitet apartament 2+1, 108m2… Aparatamenti ndodhet tek TIRANA GOLDEN PARK, tek mjetet mesimore, nje nga komplekset me te bukura  • Oferta numër:212021

60,000 €

Fiat Scudo viti 2009

“Fiat Scudo viti 2009”      Fiat Scudo viti 2009Shitet fiat Scudo viti 2009 ne gjendje shum te mir me dokumenta te rregullta . e gacme per cdo lloj prove .

7,000 €

Apartament 2+1 Parku i Autobuzave

“Apartament 2+1 Parku i Autobuzave”   Apartament 2+1 Parku i AutobuzaveApartamenti ndodhet prapa Globe, ne katin e pare banim dhe ka nje siperfaqe te bollshme.

300 €

Apartament 2+1 Komuna e Parisit

“Apartament 2+1 Komuna e Parisit”        Apartament 2+1 Komuna e ParisitApartamenti është i pozicionuar në një zonë mjaft të zhvilluar, familjare dhe të sigurt, të Komuna e Parisit tek Lulishtja. Gjëndet në katin e 5  • Oferta numër:212129

300 €

Dyqan Komuna e Parisit

“Dyqan Komuna e Parisit”            Dyqan Komuna e ParisitDisponojmë dyqan në një zonë të mirë dhe të frekuentuar, tek Komuna e Parisit, pranë Lulishtes. Ambjenti ndodhet në katin 0, ka sipërfaqe 58 m2,  • Oferta numër:212097

100,000 €

OKAZION SMART FOR TWO 2001 CMIM I DISKUTUESHEM

“OKAZION SMART FOR TWO 2001 CMIM I DISKUTUESHEM”         OKAZION SMART FOR TWO 2001 CMIM I DISKUTUESHEMShitet Smart For TWO Viti Qershor 2001 Siguracion Mini Kasko , letra dhe taksa te paguara deri ne Shkurt te 2018 Makine e perdorur nga  • Oferta numër:212073

1,699 €

Apartament 2+1 Komuna Parisit

“Apartament 2+1 Komuna Parisit”            Apartament 2+1 Komuna ParisitZona ku ndodhet apartamenti është mjaft eë preferuar dhe e sigurt. Objekti ndodhet në katin e 7 banim, të një kompleksi me ndërtim shumë cilësor,  • Oferta numër:212072

105,000 €

Mundësi fantastike!Shitet Nikon ED AF nikkor 80-200

“Mundësi fantastike!Shitet Nikon ED AF nikkor 80-200” Mundësi fantastike!Shitet Nikon ED AF nikkor 80-200Mundësi e shëlqyer, shitet objekitv Nikon ED AF nikkor 80-200 mm 1:2.8 D, gjendja shumë e mirë, shumë pak e përdorur. Shitet për arsye mospërdorimi!

60,000 LEK

Oda Hotel Tirana

“Oda Hotel Tirana”          Oda Hotel TiranaVizitoni Tiranen, ne periudhen e mrekullueshme te pranveres duke qendruar ne Oda Hotel Tirana, nje boutique hotel qe ofron komfort dhe rehati maksimale. Kaloni nje  • Oferta numër:222565

35 €

Arc Hotel Tirana

“Arc Hotel Tirana”            Arc Hotel TiranaPranvera erdhi dhe ju fton te vizitoni Tiranen, ne stinen me te bukur dhe ne periudhen me vibrante te jetes se kryeqytetit. Atmosfere mesdhetare, natyre  • Oferta numër:222574

30 €

SUPER OKAZION TEK KTHESA KAMZES…2+1…!!!

“SUPER OKAZION TEK KTHESA KAMZES…2+1…!!!”            SUPER OKAZION TEK KTHESA KAMZES…2+1…!!!SUPER OKAZION TEK KTHESA E KAMZES…!!! Shitet apartament 2+1, 102m2… Apartamenti ndodhet tek 2 kullat e sapo ndertuara tek kthesa e kamzes, me punime super  • Oferta numër:212014

53,000 €

Passat 2.0tdi komfort line SW Kambio AUTOMATIKE 2008

“Passat 2.0tdi komfort line SW Kambio AUTOMATIKE 2008”         Passat 2.0tdi komfort line SW Kambio AUTOMATIKE 2008Passat 2.0tdi komfort line SW Kambio AUTOMATiKE xenon, komanda ne timon super gjendje viti 08-2008. Letrra deri 15maj2018.165000klm

6,999 €

FORD KUGA, manuale, 175.000 KM, Viti 2009

“FORD KUGA, manuale, 175.000 KM, Viti 2009”  FORD KUGA, manuale, 175.000 KM, Viti 2009FORD KUGA 175,000 KM Viti Prodhimit: 2009 Motorri (CC): 2.0L Transmisioni: Manuale Tipi Karburantit: Nafte Ngjyra e Jashtme: E zeze Ngjyra e Brendshme: e zeze

10,500 €

Njesi Biznesi me qera/Sauk

“Njesi Biznesi me qera/Sauk”     Njesi Biznesi me qera/SaukJepet njesi biznesi me qera ne Sauk,prane rruges kryesore.Ambient 3 katesh,i pajisur me ballkon dhe tualet ne cdo kat. Siperfaqja: 170 m2 cdo kat Per  • Oferta numër:222653

0 €

Jepet me qera 1+1 (ne Zonen e Bllok)

“Jepet me qera 1+1 (ne Zonen e Bllok)”                Jepet me qera 1+1 (ne Zonen e Bllok)Jepet me qera apartamenti 1+1 ne zonen e Bllokut, 68m2, kati 7 , orientimi jug-lindje, cmimi 400 E/muaj

400 €

SUPER SUPER OKAZION NE QENDER 2+1…!!!!!!

“SUPER SUPER OKAZION NE QENDER 2+1…!!!!!!”              SUPER SUPER OKAZION NE QENDER 2+1…!!!!!!SUPER SUPER OKAZION NE QENDER TE TIRANES….!!!! Shitet apartament 2+1, 91m2 ne katin e 3… Apartamenti ndodhet ne nje pallat ne ndertim me punime super  • Oferta numër:211997

82,000 €

SUPER SUPER OKAZION NE QENDER TE TIRANES 2+1…!!!!!!

“SUPER SUPER OKAZION NE QENDER TE TIRANES 2+1…!!!!!!”      SUPER SUPER OKAZION NE QENDER TE TIRANES 2+1…!!!!!!SUPER SUPER OKAZION NE QENDER TE TIRANES….!!!! Shitet apartament 2+1, 98m2 ne katin e 7… Apartamenti ndodhet ne nje pallat ne ndertim me punime super  • Oferta numër:211989

88,000 €

Mercedez Benz Sprinter CDI 208

“Mercedez Benz Sprinter CDI 208”           Mercedez Benz Sprinter CDI 208Mercedez Benz Sprinter CDI 208 CDI te treja te kuqe

5,700 €

HOTEL ARDA-VELIPOJE, dhoma plazhi per pushime

“HOTEL ARDA-VELIPOJE, dhoma plazhi per pushime”      HOTEL ARDA-VELIPOJE, dhoma plazhi per pushimeHOTELI NDODHET 150M LARG DETIT DHE SHUME AFER QENDRES.LESHOHEN VETEM DHOMAT OSE DHOMA + 3 HERE NE DITE USHQIM.CMIMET VARIOJNE NGA 10 EURO – 17  • Oferta numër:222789

25 €

Tirane, Shesim Apartament 2+1 ne Rr. Myslym Shyri.

“Tirane, Shesim Apartament 2+1 ne Rr. Myslym Shyri.”  Tirane, Shesim Apartament 2+1 ne Rr. Myslym Shyri.Tirane, Shesim Apartament 2+1 ne Rr. Myslym Shyri. Apartament 2+1+dhome gatimi+2WC+1Blk, me siperfaqe 88m2, eshte i shtruar ne pllake, ndodhet ne katin e 4-te te  • Oferta numër:222667

88,000 €

tavolina+karrige per lokal – 5 komplete

“tavolina+karrige per lokal – 5 komplete”             tavolina+karrige per lokal – 5 komplete5 tavolina, ngjyre e bardhe, me nga 4 karrige ne forme kolltuqesh, tip modern, ngjyre lejla me gri, shume pak te perdorura. Shiten per arsye  • Oferta numër:222648

12,000 LEK

Tirane, Shesim Apartament 1+1 ne Rr. Kodra e Diellit, prane Rezidences Kodra e Diellit.

“Tirane, Shesim Apartament 1+1 ne Rr. Kodra e Diellit, prane Rezidences Kodra e Diellit.”              Tirane, Shesim Apartament 1+1 ne Rr. Kodra e Diellit, prane Rezidences Kodra e Diellit.Tirane, Shesim Apartament 1+1 ne Rr. Kodra e Diellit, prane Rezidences Kodra e Diellit. Apartament 1+1+1WC+1Blk, me siperfaqe 63m2, i shtruar ne pllake, ndodhet ne  • Oferta numër:222684

90,000 €

Shitet Biznes HOTEL+ RESTORANT VELIPOJE

“Shitet Biznes HOTEL+ RESTORANT VELIPOJE”    Shitet Biznes HOTEL+ RESTORANT VELIPOJESHITET HOTEL PLOTESISHT FUNKSIONAL. PERBEHET NGA 54 DHOMA HOTELI ESHTE 4 KATE KA KAPICETET 150 PEROSONA BASHKE ME RESTORANTIN ME KAPACITET 100 PERSONA.1500M2 I SHTRUAR  • Oferta numër:222776

800,000 €

Tirane, Japim me Qera Ambient Biznesi ne Rr. Elbasanit, prane Ambasades Amerikane.

“Tirane, Japim me Qera Ambient Biznesi ne Rr. Elbasanit, prane Ambasades Amerikane.”             Tirane, Japim me Qera Ambient Biznesi ne Rr. Elbasanit, prane Ambasades Amerikane.Tirane, Japim me Qera Ambient Biznesi ne Rr. Elbasanit, prane Ambasades Amerikane. Ambient me siperfaqe 170m2, I shtruar ne pllake, ndodhet ne katin e 1-re  • Oferta numër:222762

1,000 €

HOTEL DRONI VELIPOJE – oferta për pushimet verore

“HOTEL DRONI VELIPOJE – oferta për pushimet verore”                HOTEL DRONI VELIPOJE – oferta për pushimet veroreHOTEL DRONI I NDOHUR NE PLAZHIN E VELIPOJES VETEM 50M LARG DETIT OFRON PER JU VEND TE QETE PUSHIMI.OFROHEN VETEM DHOMAT OSE DHOMA + 3  • Oferta numër:222782

25 €

Ndihmes parukiere

“Ndihmes parukiere”     Ndihmes parukiereKerkoj nje ndihmes parukiere.

 

Shes makine Mercedes E klas 320 CDI, FULL, viti 2007

“Shes makine Mercedes E klas 320 CDI, FULL, viti 2007”  Shes makine Mercedes E klas 320 CDI, FULL, viti 2007shes makine Mercedes E klas 320 CDI, FULL, viti 2007 makina eshte ne gjenje shum te mire pa dogane e posa ardhur.

8,000 €

Tirane, Japim me Qera Apartament Dublex 3+1 ne Rr. Peti, prane Conad.

“Tirane, Japim me Qera Apartament Dublex 3+1 ne Rr. Peti, prane Conad.”          Tirane, Japim me Qera Apartament Dublex 3+1 ne Rr. Peti, prane Conad.Tirane, Japim me Qera Apartament Dublex 3+1 ne Rr. Peti, prane Conad. Apartament 3+1+dhome gatimi+3wc+1bll+verande, me siperfaqe banimi 170m2, eshte i shtruar ne parket, ndodhet  • Oferta numër:222660

1,200 €

SUPER SUPER OKAZION TEK FRESKU….HIPOTEKE…!!!!!

“SUPER SUPER OKAZION TEK FRESKU….HIPOTEKE…!!!!!”               SUPER SUPER OKAZION TEK FRESKU….HIPOTEKE…!!!!!SUPER SUPER OKAZION TEK FRESKU….!!! Shitet apartament 1+1, 82m2,i pershtatshem per tu bere edhe 2+1!!! Apartamenti ndodhet ne nje pallat te ri tek fresku prane  • Oferta numër:222745

32,000 €

SUPER OKAZION TEK KODRA E DIELLIT….(2+1)…!!!!

“SUPER OKAZION TEK KODRA E DIELLIT….(2+1)…!!!!”      SUPER OKAZION TEK KODRA E DIELLIT….(2+1)…!!!!SUPER SUPER OKAZION TEK REZIDENCA KODRA E DIELLIT 2… Shitet apartament 2+1, 72m2 ne katin e 1… Apartamenti ndodhet tek kodra e diellit ne nje  • Oferta numër:222702

54,000 €

SUPER OKAZION TEK KODRA E DIELLIT….(DUPLEX)…!!!!

“SUPER OKAZION TEK KODRA E DIELLIT….(DUPLEX)…!!!!”              SUPER OKAZION TEK KODRA E DIELLIT….(DUPLEX)…!!!!SUPER SUPER OKAZION TEK REZIDENCA KODRA E DIELLIT 2… Shitet dubleks 2+1, 136m2 me verande… Apartamenti ndodhet tek kodra e diellit ne nje nga rezidencat  • Oferta numër:222738

90,000 €

Opel ASTRA ne gjendje teper te mire!!

“Opel ASTRA ne gjendje teper te mire!!”              Opel ASTRA ne gjendje teper te mire!!Opel astra SUPPER ne gjendje te mire.TE DHENAT!2004,1.6 benzin ,MANUAL,4-DYER DHE ME 80.653KM. FULL EXTRA. Mjeti shitet per arsye emigrimi.ME TE GJITHA Dokumenta TE PAGUARA  • Oferta numër:222797

3,200 €

SUPER OKAZION TEK KODRA E DIELLIT….(3+1)…!!!!

“SUPER OKAZION TEK KODRA E DIELLIT….(3+1)…!!!!”      SUPER OKAZION TEK KODRA E DIELLIT….(3+1)…!!!!SUPER SUPER OKAZION TEK REZIDENCA KODRA E DIELLIT 2… Shitet apartament 3+1, 123m2 ne katin e 3… Apartamenti ndodhet tek kodra e diellit ne nje  • Oferta numër:222724

92,000 €

Shitet Apartament 3+1, Parruce, Shkoder

“Shitet Apartament 3+1, Parruce, Shkoder”         Shitet Apartament 3+1, Parruce, ShkoderSun Real Estate ju mirepret me 0 komision per bleresin. Shitet apartament 3+1 me vendodhje ne Parruce, perballe shkolles “Ndre Mjeda”. Apartamenti ndodhet ne katin  • Oferta numër:158136

63,000 €

OKAZION – Apartamenti 2+1 i ri me qera, i mobiluar, me 2 ballkone, Fresku

“OKAZION – Apartamenti 2+1 i ri me qera, i mobiluar, me 2 ballkone, Fresku”     OKAZION – Apartamenti 2+1 i ri me qera, i mobiluar, me 2 ballkone, FreskuApartamenti i ri, i mobiluar, me 2 ballkone. Kati i 6-te, ne ane te rruges ku ka dhe stacion autobuzi. 85 m2

25,000 LEK

OKAZION, APARTAMENT NE SHITJE, 85 M2 i mobiluar, Linze

“OKAZION, APARTAMENT NE SHITJE, 85 M2 i mobiluar, Linze”    OKAZION, APARTAMENT NE SHITJE, 85 M2 i mobiluar, LinzeAPARTAMENT 2+1, 85 M2, SHITET I MOBILUAR DHE ME ELEKTROSHTEPIAKE (FRIGORIFER, LAVATRICE, SOBE, KONDICIONER), ME HIPOTEKE, 2 BALLKONE, KATI I 6-TE, ME TARRACE. GODINA NDODHET  • Oferta numër:222521

45,000 €

Dyqan me qera, Shkoder

“Dyqan me qera, Shkoder”          Dyqan me qera, ShkoderJepet me qera nje dyqan ne Shkoder me nje siperfaqe prej 80 m², me vendodhje tek rrotondoja ne Artistike, dyqani eshte ne kat te pare.  • Oferta numër:158330

50,000 LEK

Shitet apartament 2+1 prane “pallatet 1Maji”

“Shitet apartament 2+1 prane “pallatet 1Maji”” Shitet apartament 2+1 prane “pallatet 1Maji”*Shitet apartament 2+1 me siperfaqe 65m2 + 12m2 shtes (e futur ne proces legalizimi ne VKM) e vendosur ne katin e 1 banim.Apartamenti ka punime  • Oferta numër:211517

110,000,000 LEK

Shes 2+1 tek Komuna parisit – lulishtja

“Shes 2+1 tek Komuna parisit – lulishtja”               Shes 2+1 tek Komuna parisit – lulishtjaKomuna parisit, tek lulishtja. Shes apartament 2+1 me 2 tualete, me hipoteke, ne gjendje shum te mire..

86,000 €

Apartament garsoniere ne shitje Vlore * OKAZION!!!

“Apartament garsoniere ne shitje Vlore * OKAZION!!!” Apartament garsoniere ne shitje Vlore * OKAZION!!!Shitet gazonjere ne Vlore , uje te ftohte ,perballe detit , prane Bar Kafe” Da vinci ” . Pallati i ri me ashensor, kati i  • Oferta numër:212161

24,000 €

Jepet shtepi private me qera per plazh. ORIKUM me verande dhe parkim i siguruar

“Jepet shtepi private me qera per plazh. ORIKUM me verande dhe parkim i siguruar”     Jepet shtepi private me qera per plazh. ORIKUM me verande dhe parkim i siguruarShtepia ka mjaft hapësirë. Eshte shume e pershtatshme per familjar. Mund të strehojë shumë lehtë dy çifte me fëmijë ose disa miq. Ka dy krevate  • Oferta numër:222814

4,000 LEK

Okazion!!!! Shitet kompjuter

“Okazion!!!! Shitet kompjuter” Okazion!!!! Shitet kompjuterShitet kompjuter ne gjendje shum te mir. ngjyre e zeze marka acer. 14.000 lek

14,000 LEK

Shitet apartament 1+1 26.000 euro “FRESKU”

“Shitet apartament 1+1 26.000 euro “FRESKU”” Shitet apartament 1+1 26.000 euro “FRESKU”*Shitet apartament ne proces hipotekimi me ndarje 1+1, siperfaqe 60m2 e vendosur ne katin e 3 banim.Apartamenti ka punime cilesore si dhe ndarje perfekte.Cmimi 26.000  • Oferta numër:222685

26,000 €

iPhone 5c gjendje perfekte 14500 lek i diskutuar

“iPhone 5c gjendje perfekte 14500 lek i diskutuar”           iPhone 5c gjendje perfekte 14500 lek i diskutuarIphone 5c , origjinal i sjelle nga USA, Memoria 16 Gb, RAM 1 Gb, Kamera 8 mpx , Kamera para 1.2 mpx, Bluetooth, Wireless, GPS,  • Oferta numër:182441

14,500 LEK

Ambjent Unaza E Re

“Ambjent Unaza E Re”   Ambjent Unaza E ReZona ku ndodhet ambjenti eshte ne zhvillim dhe mjaft e preferuar, Unaza e Re,prane 2 palmave. Gjendet ne katin e 1 te nje pallati me  • Oferta numër:222635

38,000 €

Ambjent Te Selvia

“Ambjent Te Selvia”       Ambjent Te SelviaDisponojmë ambjent në një zonë tepër të preferuar dhe të frekuentuar. Ambjenti ndodhet tek Selvia në një qender biznesi me punime cilësore perkatesisht në katin  • Oferta numër:222546

3,500 €

Apartament 1+1 Yzberisht

“Apartament 1+1 Yzberisht”       Apartament 1+1 YzberishtDisponojmë apartament në një zonë të frekuentuar dhe të sigurt,në zonën e Yzberishtit. Apartamenti ndodhet në katin e 9 banim të një kompleksi me punime  • Oferta numër:222566

32,000 €

Ambjent Duplex Blv.Zhan D’Ark

“Ambjent Duplex Blv.Zhan D’Ark”            Ambjent Duplex Blv.Zhan D’ArkDisponojmë ambjent në një zonë tepër të preferuar dhe të qetë. Ambjenti ndodhet tek Bulevardi Zhan d`Ark, në një pallat me punime cilësore ,me hyrje  • Oferta numër:222590

170,000 €

Apartament 2+1 Yzberisht

“Apartament 2+1 Yzberisht”       Apartament 2+1 YzberishtDisponojmë apartament në një zonë të frekuentuar dhe të sigurt,në zonën e Yzberishtit. Apartamenti ndodhet në katin e 9 banim të një kompleksi me punime  • Oferta numër:222615

42,000 €

Apartament 2+1 Yzberisht

“Apartament 2+1 Yzberisht”       Apartament 2+1 YzberishtDisponojmë apartament në një zonë të frekuentuar dhe të sigurt,në zonën e Yzberishtit. Apartamenti ndodhet në katin e 7 banim të një kompleksi me punime  • Oferta numër:222558

4,700 €

Shitet: Trull 8,300 m2 Fllake

“Shitet: Trull 8,300 m2 Fllake”     Shitet: Trull 8,300 m2 FllakeShitet Trulle 8,300 M2 Fllake Durres

130,000 €

Apartament 3+1 Unaza E Re

“Apartament 3+1 Unaza E Re”    Apartament 3+1 Unaza E ReDisponojmë apartament në një zonë të frekuentuar dhe të sigurt,në zonën e Unazës së Re,tek Deutsch Color. Apartamenti ndodhet në katin e 7 banim të  • Oferta numër:222624

98,000 €

Apartament 2+1 Kodra E Diellit

“Apartament 2+1 Kodra E Diellit”              Apartament 2+1 Kodra E DiellitDisponojmë apartament në një zonë të qetë dhe të sigurt,pranë Big Market, tek Komuna e Parisit. Apartamenti ka një sipërfaqe totale prej 102 m2, kubaturë  • Oferta numër:222706

87,000 €

Apartament 2+1 Kodra E Diellit.

“Apartament 2+1 Kodra E Diellit.”             Apartament 2+1 Kodra E Diellit.Zona ku ndodhet apartamenti është mjaft e qetë, me ajër të pastër dhe ndër më të preferuartat në Tiranë. Apartamenti ndodhet në katin e 2  • Oferta numër:222723

83,000 €

Apartament 2+1, Rruga e Kavajes

“Apartament 2+1, Rruga e Kavajes”         Apartament 2+1, Rruga e KavajesApartamenti është i pozicionuar në një zonë mjaft të zhvilluar, familjare dhe të sigurt, Rruga e Kavajës, pas Qëndrës Globe. Gjëndet në katin e katërt  • Oferta numër:211995

250 €

Ambjent, Bllok

“Ambjent, Bllok”              Ambjent, BllokDisponojme nje ambjent qe ndodhet ne zonen me te preferuar dhe te frekuentuar ne Tirane, Bllok. Ndodhet ne katin -1 me siperfaqe 25 me. Eshte  • Oferta numër:212020

330 €

Apartament 1+1 Yzberisht

“Apartament 1+1 Yzberisht”       Apartament 1+1 YzberishtDisponojmë apartament në një zonë të frekuentuar dhe të sigurt,në zonën e Yzberishtit. Apartamenti ndodhet në katin e 9 banim të një kompleksi me punime  • Oferta numër:222606

30,000 €

Apartament 3+1 Kodra E Priftit

“Apartament 3+1 Kodra E Priftit”              Apartament 3+1 Kodra E PriftitApartamenti që disponojmë për shitje është i pozicionuar në një zonë të qetë dhe të sigurt, tek Kodra e Priftit. Ndodhet në katin e gjashtë  • Oferta numër:212095

160,000 €

Apartament 2+1 Rr.E Elbasanit

“Apartament 2+1 Rr.E Elbasanit”               Apartament 2+1 Rr.E ElbasanitDisponojmë apartament në një zonë të frekuentuar dhe të sigurt,në zonën e Rrugës së Elbasanit. Apartamenti ndodhet në katin e 4 banim të një kompleksi  • Oferta numër:222536

235,000 €

Apartament 2+1, Parku i Autobuzave

“Apartament 2+1, Parku i Autobuzave” Apartament 2+1, Parku i AutobuzaveApartamenti ndodhet në një zonë shumë të zhvilluar dhe jo larg qëndrës, te Ish Parku i Autobuzave, Rruga Frosina Plaku, prane shkollës 9-vjeçare `Naim Frashëri`.  • Oferta numër:212005

300 €

Apartament 2+1 Kodra E Diellit.

“Apartament 2+1 Kodra E Diellit.”             Apartament 2+1 Kodra E Diellit.Zona ku ndodhet apartamenti është mjaft e qetë, me ajër të pastër dhe ndër më të preferuartat në Tiranë. Apartamenti ndodhet në katin e 3  • Oferta numër:222743

77,000 €

Apartament 2+1 Kodra E Diellit

“Apartament 2+1 Kodra E Diellit”              Apartament 2+1 Kodra E DiellitZona ku ndodhet apartamenti është mjaft e qetë, me ajër të pastër dhe ndër më të preferuartat në Tiranë. Apartamenti ndodhet në katin e 3  • Oferta numër:222683

93,000 €

Peugeot 207. Motorri 1.4 nafte dhe teper ekonomike. Viti 2007. Gjendje e shkelqyer.

“Peugeot 207. Motorri 1.4 nafte dhe teper ekonomike. Viti 2007. Gjendje e shkelqyer.”                Peugeot 207. Motorri 1.4 nafte dhe teper ekonomike. Viti 2007. Gjendje e shkelqyer.Peugeot 207. Motorri 1.4 nafte dhe teper ekonomike. Gjendje e shkelqyer. Makina ka 83.000 km me liber sherbimi tek Peugeot. Me 5 porta, Klima dual  • Oferta numër:182335

4,300 €

Shitet C classe 220 cdi viti 2000 automat

“Shitet C classe 220 cdi viti 2000 automat”             Shitet C classe 220 cdi viti 2000 automatC clas 220 cdi automtatik Çmimi 2200 euro viti 2000

2,200 €

Shitet Super Apartament 2+1 “SARANDE”

“Shitet Super Apartament 2+1 “SARANDE””        Shitet Super Apartament 2+1 “SARANDE”*Shitet super apartament 2+1 , pallati eshte ndertim i ri dhe ndodhet buze bulevardit te qytetit Sarande.Apartamenti me nje siperfaqe 94m2 , sipas struktures se  • Oferta numër:182345

65,800 €

Shitet makineri per kthime te llamarinave

“Shitet makineri per kthime te llamarinave”        Shitet makineri per kthime te llamarinaveShitet makineri per kthime te llamarinave makineria disponon edhe briskun qe pret llamarinat dhe ka nje gjatesi 6 metra …

7,700 €

Shitet biznesi furre buke, Rruga e Barikadave

“Shitet biznesi furre buke, Rruga e Barikadave” Shitet biznesi furre buke, Rruga e BarikadaveFurra eshte ne gjendje pune me klient te rregullt me nje xhiro ditore 150-180 lek, Prane rruges se barikadave

15,500 €

SHITET TOKE NE KARPEN, KAVAJE BUZE DETIT….!!!!

“SHITET TOKE NE KARPEN, KAVAJE BUZE DETIT….!!!!”     SHITET TOKE NE KARPEN, KAVAJE BUZE DETIT….!!!!SHITET TOKE NE KARPEN, KAVAJE…!!! Shitet 2400 m2 toke ne karpen buze detit ne brez te pare… E pershtatshme per biznese, nese eshte e novojshme  • Oferta numër:211751

120,000 €

SUPER OKAZION NE QENDER TE KAMZES!!!

“SUPER OKAZION NE QENDER TE KAMZES!!!”     SUPER OKAZION NE QENDER TE KAMZES!!!SUPER OKAZION NE QENDER TE KAMZES…!!! Shitet apartament 1+1, 72m2 ne katin e 3… Apartamenti ndodhet ne qender te kamzes ne nje pallate te sapo  • Oferta numër:211740

26,000 €

Shitet apartament 2+1, te Ura e Dajlanit, Durres

“Shitet apartament 2+1, te Ura e Dajlanit, Durres”            Shitet apartament 2+1, te Ura e Dajlanit, DurresÇmimi I diskutueshem. Ballkon I madh me pamje nga deti. Kati 4 pa ashencor. Adresa: Lagjia 14, Ura Dajlanit

50,000 €

Okazion super apartament 2+1

“Okazion super apartament 2+1”              Okazion super apartament 2+1Apartamenti ndodhet ne nje nga zonat me te preferuara dhe te qeta te Tiranes, mes ajrit te paster dhe pamjes se mrekullueshme. Mobilim bashkohor dhe  • Oferta numër:211673

600 €

Apartament 1+1 me qera

“Apartament 1+1 me qera”         Apartament 1+1 me qeraSun Real Estate ofron me qera një apartament 1+1 me adresë në Rus, në katin e dytë të një pallati. Apartamenti ka një sipërfaqe prej  • Oferta numër:182351

19,000 LEK

Zyrë me qira tek Pazari i Ri Tirane – Ambjent 35 m2

“Zyrë me qira tek Pazari i Ri Tirane – Ambjent 35 m2”      Zyrë me qira tek Pazari i Ri Tirane – Ambjent 35 m2Zyrë me qira tek Pazari i Ri Tirane – Ambjent 35 m2 pallat i ri, me pamje nga rruga Qemal Stafa (Pazari i Ri), kati  • Oferta numër:182363

200 €

Vile ne Institut

“Vile ne Institut”              Vile ne InstitutDisponojmë një vilë në zonën e Institutit Bujqësor,një zonë e qetë dhe të sigurt.Vila është 2 katëshe,ka një sipërfaqe totale prej 446 m2 dhe disponon  • Oferta numër:211804

150,000 €

jepet me qera magazine 135m2, 6m lartesi

“jepet me qera magazine 135m2, 6m lartesi”      jepet me qera magazine 135m2, 6m lartesiJepet me qera magazine me siperfaqe 135m2, 6m lartesi.Ka nje zyre mbrenda magazines si dhe 1 tualet. Furnizim me drita dhe uje 24or. Cmimi: 500  • Oferta numër:211761

500 €

Tirane, Shesim Apartament 1+1 ne Rr. Liqeni i Thate.

“Tirane, Shesim Apartament 1+1 ne Rr. Liqeni i Thate.”  Tirane, Shesim Apartament 1+1 ne Rr. Liqeni i Thate.Tirane, Shesim Apartament 1+1 ne Rr. Liqeni i Thate. Apartament 1+1+1WC+1Blk, me siperfaqe 77 m2, i shtruar ne pllake, ndodhet ne katin e 3-te te  • Oferta numër:211827

53,200 €

Lokal ne shitje te Zogu i Zi

“Lokal ne shitje te Zogu i Zi”        Lokal ne shitje te Zogu i ZiLokali ndodhet në një zonë të preferuar dhe të frekuentuar,tek Zogu i Zi .Ambjenti ka një sipërfaqe të brendshme prej 55.4 m2 dhe disponon një  • Oferta numër:211803

110,000 €

Ford focus 1.6 nafte, viti 2006

“Ford focus 1.6 nafte, viti 2006” Ford focus 1.6 nafte, viti 2006Ford focus 1.6 nafte, viti 2006 – Okazion i sapo ardhur

3,800 €

Fiatagri 85/90 me goma te reja

“Fiatagri 85/90 me goma te reja”               Fiatagri 85/90 me goma te rejashes fiatagri 85/90, me 4 goma te reja, ne gjendje te mir. e shes per mbyllje aktiviteti. cmimi diskutueshem Adresa: Cerme Shkumbin, Lushnje

1,600,000 LEK

Traktor Fiat OM 850 dt 4×4

“Traktor Fiat OM 850 dt 4×4”       Traktor Fiat OM 850 dt 4×4shet fiat om 850 4×4, gomat e para te reja, gomat mrapa 80%. pergjithsish ne gjendje te mir zitori ne foto ishte akoma ne itali.  • Oferta numër:211900

1,400,000 LEK

Peugeot 106 1.1 benzine, 3 dyer, viti 2001

“Peugeot 106 1.1 benzine, 3 dyer, viti 2001”         Peugeot 106 1.1 benzine, 3 dyer, viti 2001Shitet makine Peugeot 106 e viti 2001 tre dyershe me dokumentacion te rregullt deri ne janar te 2018 . Mjeti eshte shum ekonomik 1.1 benzin  • Oferta numër:211909

1,700 €

Shitet apartament 1+1 / ne Don Bosko

“Shitet apartament 1+1 / ne Don Bosko”               Shitet apartament 1+1 / ne Don BoskoShitet apartament ne Don Bosko ngjitur me kullat e arabit . Eshte i perbere nga 1 dhome gjumi ,1 dhome ndenje dhe 1 tualet .  • Oferta numër:211812

38,500 €

Shitet apartament 1+1 me Hipoteke

“Shitet apartament 1+1 me Hipoteke”   Shitet apartament 1+1 me HipotekeShitet apartament 1+1 ne Rrugen Asim Vokshi.Apartamenti ndodhet ne pallat ekzistues,ne bllokun e pare ,prane rruges kryesore. Eshte i perbere nga 1 dhome gjumi,1 dhome  • Oferta numër:211665

5,700,000 LEK

Shitet Mercedes Benz E class 270 viti 2003

“Shitet Mercedes Benz E class 270 viti 2003”        Shitet Mercedes Benz E class 270 viti 2003Shitet Mercedes Benz E class 270 viti 2003 CDI abs,esp,srs,navi,klima,pilot automatik,sendilje me ngrohje,baxho goma te reja,disqe 17,sensor shiu,sensor dritash xenon,Navigator i madh, vaj filtra te  • Oferta numër:222263

5,800 €

Shitet dyqan okazion – kombinat. Tirane

Shitet ose nderrohet dyqan me kontrrat porosie duplex 34.15m kati par edhe 34.15m kati i dyte edhe 40 ambjent perjashta…aktualish eshte farmaci .per me shume • Oferta221146

35,000 €

KERKOJME ESTETISTE

Biolaser Tirana kerkon estetiste me eksperience. Te kete aftesi te shkelqyera ne marketingun. Te njohe shume mire gjiuhen italiane. Dergo CV ne beautylaseral@gmail.com

 

Kamion “Mecedes Benz” 16-28 Autobot. Viti prodhimit. 1985

Mercedes Benz 16-28 Autobot. Viti prodhimit. 1985. Fuqia. 280 kw Karburanti Nafte. Targa Shqiptare Akse. 2. Gomat. 11/22,5 R. Vendndodhja Melan, Diber. Kamioni eshte ne • Oferta222200

10,000 €

Ambjent me qira te Myslym Shyri

Ambjenti ndodhet në zonën e Myslym Shyrit, një zonë e preferuar dhe e sigurt. Objekti ndodhet në katin e 2 banim, me hyrje të dedikuar • Oferta211792

1,500 €

Renault clio 1.5 diesel 2006 shitet nderrohet

“Renault clio 1.5 diesel 2006 shitet nderrohet”

Renault clio 1.5 diesel 2006 shitet nderrohet

Renault clio 1.5 diesel comfort 2006 me km origjinale 114000 klima bord kompiuter hapje mbyllje pult xhama elektrik konsum minimal 3.8 litra gjendje perfekte letra • Oferta211850

2,800 €

SUPER OKAZION TEK BRRYLI..2+1….!!!

“SUPER OKAZION TEK BRRYLI..2+1….!!!”

SUPER OKAZION TEK BRRYLI..2+1….!!!

SUPER OKAZION TEK BRRYLI…!!! Shitet apartament 2+1, 105m2… Apartamenti ndodhet ne nje kompleks super cilesor ne ndertim tek materniteti i ri tek brryli… Shitet me • Oferta211737

89,000 €

Shiten Blete

“Shiten Blete”

Shiten Blete

shiten blete te interesuarit te kontaktojne ne nr tel

 

Garsoniere me qera ne Don Bosko

“Garsoniere me qera ne Don Bosko”

Garsoniere me qera ne Don Bosko

Garsioniere me qera në zonën e Don bosko në një pallat shumë cilësor, afër vizion+.Preferohen 2 vajza ose çift për afat të gjatë.Garsonieria eshte totalisht • Oferta222329

23,000 LEK

SUPER OKAZION! Apartment 2 Rooms + 1 Living Room

“SUPER OKAZION! Apartment 2 Rooms + 1 Living Room”

SUPER OKAZION! Apartment 2 Rooms + 1 Living Room

Shitet apartament ne nje zone te aksesueshme ne cdo rruge te qytetit, shume prane qendres dhe faciliteteve te nevojshme. Ka nje organizim shume te mire • Oferta222262

105,000 €

Fier, shitet shtepia 140m2 perballe shkolles indrustiale

“Fier, shitet shtepia 140m2 perballe shkolles indrustiale”

Fier, shitet shtepia 140m2 perballe shkolles indrustiale

shitet shtepia 140m2 e mobiluar dhoma banjo guzhina.shtepia ka dhe shtese te pa perfunduar eshte me hipoteke e gjithe siperfaqa.letrat jane te regullta.shtepia eshte ndretuar • Oferta222338

550,000 LEK

Apartament 2+1, Sip 86.4 Buzë rrugës “Siri Kodra”, Tiranë

“Apartament 2+1, Sip 86.4 Buzë rrugës “Siri Kodra”, Tiranë”

Apartament 2+1, Sip 86.4 Buzë rrugës “Siri Kodra”, Tiranë

Apartament 2+1 optimal. Me hapsirat e nevojshme që I nevojiten një familje. Pjesa e ndënjes eshte e ndricuar totalisht. Hyrja eshte ne zonen e dites • Oferta222454

71,712 €

Apartament 3+1+vernade, tek Blloku i Magazinave, Tiranë

“Apartament 3+1+vernade, tek Blloku i Magazinave, Tiranë”

Apartament 3+1+vernade, tek Blloku i Magazinave, Tiranë

Apartament 3+1. Ideal per ato që kane nevoje për më shumë komoditet.I orientuar nga perendimi dhe me ndricim optimal ne cdo dhomë.Ka një ndarje të • Oferta222457

107,770 €

Apartament 2+1, siperfaqe 77.9 te Siri Kodra

“Apartament 2+1, siperfaqe 77.9 te Siri Kodra”

Apartament 2+1, siperfaqe 77.9 te Siri Kodra

Apartament 2+1 ka një organizim racional po pa cënuar funksionalitetin e organizimit planimetrik. Pjesa e ditës ka transparencë dhe është e organizuar si një hapësirë • Oferta222459

64,657 €

Apartament 2+1, siperfaqe 78.2 m², Rr. Siri Kodra, Tirane

“Apartament 2+1, siperfaqe 78.2 m², Rr. Siri Kodra, Tirane”

Apartament 2+1, siperfaqe 78.2 m², Rr. Siri Kodra, Tirane

Apartament 2+1 ka nje organizim racional po pa cënuar funksionalitetin e organizimit planimetrik. Hyrja është në zonën e ditës, tualeti me ajrim natyral. Ap 232 • Oferta222465

64,906 €

Shitet Apartament 3+1 – Ideal per ato që kane nevoje për më shumë komoditet

“Shitet Apartament 3+1 – Ideal per ato që kane nevoje për më shumë komoditet”

Shitet Apartament 3+1 – Ideal per ato që kane nevoje për më shumë komoditet

Apartament 3+1. Ideal per ato që kane nevoje për më shumë komoditet.I orientuar nga jug-perendimi dhe me ndricim optimal ne cdo dhomë.Ka një ndarje të • Oferta222463

120,897 €

Apartament 1+1, Sip 57m² Orientimi Jug-Lindje, Tirane

“Apartament 1+1, Sip 57m² Orientimi Jug-Lindje, Tirane”

Apartament 1+1, Sip 57m² Orientimi Jug-Lindje, Tirane

Apartament 1+1 racional ofron zgjidhje funksionale te apartamentit duke maksimalizuar komoditetin në një sipërfaqe të reduktuar. Ap 283 Sip 57*830=47310 euro Orientimi Jug-Lindje Kati 8 • Oferta222461

47,310 €

Tek Fresku, Shitet ambient biznesi, sip. 40 m2, çmimi 775 euro/m2

“Tek Fresku, Shitet ambient biznesi, sip. 40 m2, çmimi 775 euro/m2”

Tek Fresku, Shitet ambient biznesi, sip. 40 m2, çmimi 775 euro/m2

Shitet ambient biznesi, sip. 40 m2, i Hipotekuar, çmimi 775 euro/m2, Rr. Muhamet Deliu, Stacioni i pare i autobuzit pas Lokal Freskut,perballe zyrave te Ujesjellesit.

31,000 €

OKAZION SHITET RESTORANT PESHKU NE M.SHYRI….!!!!

“OKAZION SHITET RESTORANT PESHKU NE M.SHYRI….!!!!”

OKAZION SHITET RESTORANT PESHKU NE M.SHYRI….!!!!

OKAZION…!!! OFERTE E LIMITUAR…!!! Shitet aktiviteti i biznesit te nje restoranti peshku!!! Restoranti ndodhet ne myslym shyr, eshte i kompletuar totalisht ne menyr super luksoze • Oferta222320

80,000 €

SUPER OKAZION TEK RRUGA DRITAN HOXHA, LAPRAKE….!!!!

“SUPER OKAZION TEK RRUGA DRITAN HOXHA, LAPRAKE….!!!!”

SUPER OKAZION TEK RRUGA DRITAN HOXHA, LAPRAKE….!!!!

SUPER OKAZION TEK RRUGA DRITAN HOXHA…!!! Shitet apartament 2+1, 91m2… Apartamenti ndopdhet nje nje pallat qe sapo ka filluar buz rrugez kryesore ne nje vend • Oferta222349

73,000 €

SUPER OKAZION TEK PAZARI I RI….3+1….!!!!

“SUPER OKAZION TEK PAZARI I RI….3+1….!!!!”

SUPER OKAZION TEK PAZARI I RI….3+1….!!!!

SUPER OKAZION TEK PAZARI I RI…!!! Shitet apartament 3+1, 136m2… Apartamenti ndodhet tek pazari i ri, ne nje pallat te ri cilesor, i kompletuar totalisht • Oferta222259

150,000 €

Okazion shitet ap 2+1 kati i dyte 101.5m2 te Misto Mame, Tirane

“Okazion shitet ap 2+1 kati i dyte 101.5m2 te Misto Mame, Tirane”

Okazion shitet ap 2+1 kati i dyte 101.5m2 te Misto Mame, Tirane

Okazion shitet ap 2+1 kati i dyte 101.5m2 pallati bruci 2007 pjserisht i mobiluar me grila ballkoni me vetrat

6,600,000 LEK

Shitet Apartament 1+1, sip. 55.5 m², Tirane

“Shitet Apartament 1+1, sip. 55.5 m², Tirane”

Shitet Apartament 1+1, sip. 55.5 m², Tirane

Apartament 1+1 racional ofron zgjidhje funksionale te apartamentit duke maksimalizuar komoditetin në një sipërfaqe të reduktuar. Ap 274 Kati 7 Objekti SIRI Orientimi Jug-Lindje Sip • Oferta222467

46,065 €

Apartament 1+1 ne shitje, Rruga “Siri Kodra”

“Apartament 1+1 ne shitje, Rruga “Siri Kodra””

Apartament 1+1 ne shitje, Rruga “Siri Kodra”

Apartament 1+1 racional ofron zgjidhje funksionale te apartamentit duke maksimalizuar komoditetin në një sipërfaqe të reduktuar. Ap 237 Objekti Siri Sip e apartamentit 61.3 m2 • Oferta222163

52,029 €

Shes Mercedes Benz E 220, automat, viti 2000

“Shes Mercedes Benz E 220, automat, viti 2000”

Shes Mercedes Benz E 220, automat, viti 2000

Shes Mercedes Benz E 220, ne gjendje shume te mire me sherbimet e bera dhe letra te paguara deri ne janar 2018

2,500 €

Apartament ne Fushe – Kruje 2+1

“Apartament ne Fushe – Kruje 2+1”

Apartament ne Fushe – Kruje 2+1

Shitet apartament ne Fushe-Kruje 2+1 Salle dhe guzhin,2 dhoma gjumi, banjo dhe ballkon,kati i 5-te.me hipotek.per me shume informazione Tel.00393393648546

58,000 €

Shtepi private ne shitje te Kisha e Madhe

“Shtepi private ne shitje te Kisha e Madhe”

Shtepi private ne shitje te Kisha e Madhe

Sun Real Estate ofron per shitje nje shtepi private dy kateshe, me adrese mbas Kishes se Madhe, rruga Justin Godard. Prona ka nje siperfaqe totale • Oferta211844

220,000 €

Programues Java: Web Content Management (WCM)

“Programues Java: Web Content Management (WCM)”

Programues Java: Web Content Management (WCM)

ACCA19 kerkon inxhinier software per t’u bere pjese e Software Factory ne rolin e programuesit. Behet fjale per nje mjedis shumë teknologjik dhe kandidati do • Oferta222423

 

SUPER OKAZION TEK BRRYLI..2+1…I LIMITUAR…!!!

“SUPER OKAZION TEK BRRYLI..2+1…I LIMITUAR…!!!”

SUPER OKAZION TEK BRRYLI..2+1…I LIMITUAR…!!!

OFERTE E LIMITUAR…!!!! SUPER OKAZION TEK BRRYLI…!!! Shitet apartament 2+1, 95m2… Apartamenti ndodhet ne nje kompleks super cilesor ne ndertim tek materniteti i ri tek • Oferta211732

76,000 €

Super apartament

“Super apartament”

Super apartament

Super OKAZION! Prane Oxhakut shitet Apartament 2+1 me sip.99 m2 i mireorganizuar me hapsira te bollshme, ne dy dhoma gjumi, dhome ndenje me aneks te • Oferta211468

76,300 €

Jepet me qera apartament 2+1 “inxh. ndertimit”

“Jepet me qera apartament 2+1 “inxh. ndertimit””

Jepet me qera apartament 2+1 “inxh. ndertimit”

*Jepet me qera apartament 2+1 e kompletuar, e vendosur ne katin e 2 banim pa ashensor.Cmimi 35.000 leke/muaj te reja *Adresa: tek 21 perballe inxhinierise • Oferta222256

35,000 LEK

Unaza e Re.Shitet Apartament Special 2+1+A+BLK Kati 4, 102 m² 63 000Euro

“Unaza e Re.Shitet Apartament Special 2+1+A+BLK Kati 4, 102 m² 63 000Euro”

Unaza e Re.Shitet Apartament Special 2+1+A+BLK Kati 4, 102 m² 63 000Euro

Unaza e Re pallati AMES shpk shitet apartament 2+1+A+BLK Kati 4,102 m². Apartamenti eshte i organizuar ne 2-dhoma gjumi,sallon+kuzhina,aneks, 3 ballkone,2 tualete (njera me ndricim • Oferta222293

63,000 €

Apartament ne shitje prane Liqenit te Thate

“Apartament ne shitje prane Liqenit te Thate”

Apartament ne shitje prane Liqenit te Thate

Shitet apartament 1+1 ne zonen e Liqenit te Thate. Apartamenti ka siperfaqe 74 m2, ndodhet ne katin e katert dhe ka ne perberje 1 dhome, • Oferta222232

57,000 €

Jepet me qera super apartament 3+1

“Jepet me qera super apartament 3+1”

Jepet me qera super apartament 3+1

*Jepet me qera super apartament 3+1 e mobiluar me te gjitha pajisjet e nevojshme,2tualete te kompletuara,2ballkone me pozicionim shume te mire, e vendosur ne katin • Oferta221744

350 €

Apartament me super-organizim

“Apartament me super-organizim”

Apartament me super-organizim

Afer Kinostudios Shitet apartament 2+1 me sip. 96.6 m2 i superorganizuar ne dy dhoma gjumi, dhome ndenje me aneks te vecuar dhe dalje ne ballkon. • Oferta211692

74,400 €

Apartament 2+1 Unaza E Re

“Apartament 2+1 Unaza E Re”

Apartament 2+1 Unaza E Re

Disponojmë apartament në një zonë të frekuentuar dhe të sigurt,në zonën e Unazës së Re,në zonën e 2 Rotontove. Apartamenti ndodhet në katin e 8 • Oferta222310

58,000 €

Programues Java Spring

“Programues Java Spring”

Programues Java Spring

ACCA19 kerkon inxhinier software per t’u perfshire ne Software Factory ne rolin e programuesit. Behet fjale per një mjedis shumë teknologjik dhe kandidati do te • Oferta222440

 

OPERATORI CAMPAGNA APPUNTAMENTI

“OPERATORI CAMPAGNA APPUNTAMENTI”

OPERATORI CAMPAGNA APPUNTAMENTI

ACCA19 continua la selezione di operatori per presa appuntamenti residenziali nel settore Energia Rinnovabile. Stiamo selezionando 20 operatori telefonici che si aggiungeranno al team esistente • Oferta222037

 

PROGRAMUES EKSPERT ADOBE AEM

“PROGRAMUES EKSPERT ADOBE AEM”

PROGRAMUES EKSPERT ADOBE AEM

ACCA19 kerkon inxhinier software per t’u perfshire ne Software Factory ne rolin e programuesit. Behet fjale per nje mjedis shumë teknologjik dhe kandidati do te • Oferta222370

 

Apartament 2+1 Yzberisht

“Apartament 2+1 Yzberisht”

Apartament 2+1 Yzberisht

Disponojmë apartament në një zonë të frekuentuar dhe të sigurt,në zonën e Yzberishtit. Apartamenti ndodhet në katin e 4 banim të një kompleksi me punime • Oferta222348

70,000 €

Apartament 2+1 Yzberisht

“Apartament 2+1 Yzberisht”

Apartament 2+1 Yzberisht

Disponojmë apartament në një zonë të frekuentuar dhe të sigurt,në zonën e Yzberishtit. Apartamenti ndodhet në katin e 7 banim të një kompleksi me punime • Oferta222432

47,000 €

Ambjent Unaza E Re

“Ambjent Unaza E Re”

Ambjent Unaza E Re

Disponojmë ambjent në një zonë tepër të preferuar dhe të qetë. Ambjenti ndodhet në katin e 2 , pozicion strategjik me pamje nga rruga, është • Oferta222439

160,000 €

Apartament 2+1 Fusha E Aviacionit

“Apartament 2+1 Fusha E Aviacionit”

Apartament 2+1 Fusha E Aviacionit

Disponojmë apartament 2+1 në një ndër zonat më të preferuara dhe të sigurta në Tiranë, pranë Fushës së Aviacionit. Zonë e qetë, me park lodrash, • Oferta222424

65,000 €

Apartament 3+1 Fusha E Aviacionit

“Apartament 3+1 Fusha E Aviacionit”

Apartament 3+1 Fusha E Aviacionit

Disponojmë apartament 3+1 në një ndër zonat më të preferuara dhe të sigurta në Tiranë, pranë Fushës së Aviacionit. Zonë e qetë, me park lodrash, • Oferta222429

93,000 €

Apartament 2+1 Yzberisht

“Apartament 2+1 Yzberisht”

Apartament 2+1 Yzberisht

Disponojmë apartament në një zonë të frekuentuar dhe të sigurt,në zonën e Yzberishtit. Apartamenti ndodhet në katin e 8 banim të një kompleksi me punime • Oferta222384

45,000 €

Apartament 2+1 Unaza E Re

“Apartament 2+1 Unaza E Re”

Apartament 2+1 Unaza E Re

Disponojmë apartament në një zonë të frekuentuar dhe të sigurt,në zonën e Unazes se Re. Apartamenti ndodhet në katin e 7 banim të një kompleksi • Oferta222336

63,000 €

Apartamente Unaza E Re

“Apartamente Unaza E Re”

Apartamente Unaza E Re

Disponojmë 2 apartamente në një zonë të qetë dhe të sigurt,në zonën Unazës së Re. Apartamentet ndodhen në katin e 2 dhe të 8 banim • Oferta222304

38,000 €

Apartament 1+1, Rruga Kavajes

“Apartament 1+1, Rruga Kavajes”

Apartament 1+1, Rruga Kavajes

Objekti ndodhet në një zonë të mire dhe të sigurtë, në rrugën e Kavajes. Apartamenti ndodhet në katin e 3 banim të një pallati me • Oferta182302

62,000 €

Apartament 1+1, Rruga e Dibres

“Apartament 1+1, Rruga e Dibres”

Apartament 1+1, Rruga e Dibres

Disponojme nje apartament ne nje zone te zhvilluar tw Tiranes, shume prane qendres, te Rruga e Dibres. Apartamenti ndodhet te Kompleksi Orion, nje nder komplekset • Oferta182275

57,000 €

Apartament 1+1, Rruga Bardhyl

“Apartament 1+1, Rruga Bardhyl”

Apartament 1+1, Rruga Bardhyl

Objekti ndodhet ne nje nder lagjet me te preferuara ne Tirane,tek Rruga Bardhyl, pranë Farmacisë 10. Apartamenti ndodhet në katin e 6 të një pallati • Oferta182298

73,000 €

Apartament 1+1 Fusha E Aviacionit

“Apartament 1+1 Fusha E Aviacionit”

Apartament 1+1 Fusha E Aviacionit

Disponojmë apartament 1+1 në një ndër zonat më të preferuara dhe të sigurta në Tiranë, pranë Fushës së Aviacionit. Zonë e qetë, me park lodrash, • Oferta222419

47,000 €

Ambjent Unaza e Re

“Ambjent Unaza e Re”

Ambjent Unaza e Re

Disponojmë ambjent në një zonë tepër të preferuar dhe të qetë. Ambjenti ndodhet në katin 0 dhe në katin -1,perkatesisht ne nivelet e 100 m2 • Oferta222410

330,000 €

Vile Ne Laprake

“Vile Ne Laprake”

Vile Ne Laprake

Vila ndodhet në një zonë të qetë dhe të sigurt. Është 2 katëshe, ka një sipërfaqe totale prej 580 m2 dhe disponon një oborr të • Oferta222400

150,000 €

Apartament 2+1 Unaza e Re

“Apartament 2+1 Unaza e Re”

Apartament 2+1 Unaza e Re

Disponojmë apartament në një zonë të frekuentuar dhe të sigurt,në zonën e Unazës së Re. Apartamenti ndodhet në katin e 4 banim të një kompleksi • Oferta222319

64,000 €

Aktivitet Biznesi, 9 kateshet

“Aktivitet Biznesi, 9 kateshet”

Aktivitet Biznesi, 9 kateshet

Disponojmë një ambjent duplex në një zonë shumë të preferuar dhë të frekuentuar, te 9 Katëshet, brenda Qëndrës Galeria. Ambjenti shitet si biznes, i cili • Oferta182334

12,000 €

Apartament 1+1 Unaza E Re

“Apartament 1+1 Unaza E Re”

Apartament 1+1 Unaza E Re

Zona ku ndodhet apartamenti është mjaft e qetë dhe e sigurt. Apartamenti ndodhet në katin e 4 banim të një kompleksi të ri me punime • Oferta222393

38,000 €

Apartament 2+1, Yzberisht

“Apartament 2+1, Yzberisht”

Apartament 2+1, Yzberisht

Disponojmë një apartament në një zonë të zhvilluar të Tiranës, në Yzberisht. Apartamenti ndodhet në katin e dytë dhe me një sipërfaqe prej 91m2. Përbëhet • Oferta182327

45,000 €

Apartament 2+1 Kodra E Diellit

“Apartament 2+1 Kodra E Diellit”

Apartament 2+1 Kodra E Diellit

Apartamenti ndodhet në katin e 3 banim të një kompleksi me punime shumë të mira pranë Rrugës Bill Klinton, tek Kodra e Diellit. Apartamenti ka • Oferta222242

89,000 €

CMIM I MIRE!!! Shitet Apartament ne Rrugen Irfan Tomini

“CMIM I MIRE!!! Shitet Apartament ne Rrugen Irfan Tomini”

CMIM I MIRE!!! Shitet Apartament ne Rrugen Irfan Tomini

Apartamenti ndodhet ne katin e 5 te nje pallati 8 katesh. Perbehet nga 2 dhoma gjumi, 1 banjo me dritare dhe Holli me Aneksin te • Oferta211727

72,000 €

Apartament 1+1, 5 Maji

“Apartament 1+1, 5 Maji”

Apartament 1+1, 5 Maji

Disponojmë apartament në një ndër lagjet më të preferuara në Tiranë, tek Rruga 5 Maji, pranë Concord Center. Apartamenti ndodhet në katin e 4 të • Oferta182285

45,000 €

Shitet dyqan ne Durres

“Shitet dyqan ne Durres”

Shitet dyqan ne Durres

Shitet dyqan 50 m2 ne Durres! Dyqani eshte i ri, i paperdorur per arsye emigrimi dhe shume i favorshem per biznese te ndryshme!

70,000 €

Shitet Passat viti 2002 ngjyre e zeze kamjo automat

“Shitet Passat viti 2002 ngjyre e zeze kamjo automat”

Shitet Passat viti 2002 ngjyre e zeze kamjo automat

Passat viti 2002 ngjyre e zeze kamjo automat tip troni portobagazh ngjyr e zeze navikator sendile me ngrohje cmimi I diskutushem

3,000 €

Apartament me qera ne Vlore i mobiluar,kati 6 me ashensor

“Apartament me qera ne Vlore i mobiluar,kati 6 me ashensor”

Apartament me qera ne Vlore i mobiluar,kati 6 me ashensor

Jepet apartament me qera ne vlore.Apartamenti esht i mobiluar,kati 6 me ashensor.drita dhe uji 24 ore.per Cdo info tel nr 0696356938 Vlore,te gjykata mbi bar • Oferta182113

15,000 LEK

Shitet shtepi 2+1 ne Kinostudio pjeserisht e mobiluar

“Shitet shtepi 2+1 ne Kinostudio pjeserisht e mobiluar”

Shitet shtepi 2+1 ne Kinostudio pjeserisht e mobiluar

Shitet shtepi 2+1, pjeserisht e mobiluar ne Kinostudio, Tirane! Kati i dyte me pamje nga rruga kryesore. Shume afer stacionit te autobusit dhe 20 min • Oferta182107

42,500 €

Shes ford focus viti 2000 gjendje shum te mire si nga ana mekanike ashtu dhe estetike

“Shes ford focus viti 2000 gjendje shum te mire si nga ana mekanike ashtu dhe estetike”

Shes ford focus viti 2000 gjendje shum te mire si nga ana mekanike ashtu dhe estetike

Shitet ford focus Makina gezon nje gjendje shum te mire si nga ana mekanike ashtu dhe estetike Cdo sherbim i esht ber se fundmi goma • Oferta182217

2,200 €

SHES MERCEDES BENZ R320 automatike, viti 2006

“SHES MERCEDES BENZ R320 automatike, viti 2006”

SHES MERCEDES BENZ R320 automatike, viti 2006

Makina eshte ne gjendje shume te mire me sherbime te kryera , me letra te paguara , kamio automatike ,sallon lekure , full options, viti • Oferta182197

9,600 €

Toke ne shitje

“Toke ne shitje”

Toke ne shitje

Sun Real Estate ofron për shitje një truall (tokë bujqësore) me sipërfaqe totale 12 dynym (12.000 m²) me adresë në Velinaj, Oblikë. ÇMIMI PËR DYNYM • Oferta182189

60,000 €

Swiss Direct kerkon te punesoje operatore per gjuhen Gjermane

“Swiss Direct kerkon te punesoje operatore per gjuhen Gjermane”

Swiss Direct kerkon te punesoje operatore per gjuhen Gjermane

Konkurs Për të perforcuar ekipin tonë ne jemi duke kërkuar Agjent të ThirrjeveTelefonike në sektorin e telekomunikacionit 100%, Konkursi është i hapur për deri 50 • Oferta182185

 

Shitet hotel me 2 kate dhe ka 8 dhoma, 200 m larg plazhit, Velipoje

“Shitet hotel me 2 kate dhe ka 8 dhoma, 200 m larg plazhit, Velipoje”

Shitet hotel me 2 kate dhe ka 8 dhoma, 200 m larg plazhit, Velipoje

Hoteli eshte i legalizuar dhe toka eshte me certefikat pronesie.Kdhe 500m2 toke plus 260m2 qe eshte ndertim.Hoteli eshte me 2 kate dhe ka 8 dhoma,ndodhet • Oferta182095

195,000 €

FORD C – MAX 2004 AUTOMATIK 1.6

“FORD C – MAX 2004 AUTOMATIK 1.6”

FORD C – MAX 2004 AUTOMATIK 1.6

Pranoim edhe ndrime vlera ndryshon Makina Ford fokus c-max Ghia eshte e vitit 2004 eshte nafte 1.6 cc me fuqi motorike 120 kuaj fuqi nuk • Oferta182182

4,300 €

Minibus SPRINTER TIMON ANGLEZ

“Minibus SPRINTER TIMON ANGLEZ”

Minibus SPRINTER TIMON ANGLEZ

MAKINA ESHTE ME TE GJITHA DOKUMENTAT PER 1 VIT PER ME SHUME INFO KONTAKTONI NE NR E CEL.

6,500 €

Minibus SPRINTER 412 ME TE GJITHA DOKUMENTAT PER 1 VIT

“Minibus SPRINTER 412 ME TE GJITHA DOKUMENTAT PER 1 VIT”

Minibus SPRINTER 412 ME TE GJITHA DOKUMENTAT PER 1 VIT

MAKINA ESHTE ME TE GJITHA DOKUMENTAT PER 1 VIT PER ME SHUME INFO KONTAKTONI NE NR CEL.

18,500 €

Apartament Okazion, PUNIME CILESORE, Rruga e Kavajes Tirane

“Apartament Okazion, PUNIME CILESORE, Rruga e Kavajes Tirane”

Apartament Okazion, PUNIME CILESORE, Rruga e Kavajes Tirane

SHITET APARTAMENTI OKAZION. PUNIME CILESORE

210,000 €

OKAZION shitet shtepi me 2000 m² toke, Lushnje

“OKAZION shitet shtepi me 2000 m² toke, Lushnje”

OKAZION shitet shtepi me 2000 m² toke, Lushnje

Shtepia eshte ne gjendje shume te mire , e mobiluar e gjitha dhe e rikonstruktuar vitet e fundit. Bashke me shtepine shitet 2000 m2 toke. • Oferta211470

30,000 €

BMW SERIA 5 FACELIFT VITI I PRODHIMIT 12/2006

“BMW SERIA 5 FACELIFT VITI I PRODHIMIT 12/2006”

BMW SERIA 5 FACELIFT VITI I PRODHIMIT 12/2006

BMW SERIA 5 FACELIFT — VITI I PRODHIMIT 12/2006 — 260.000 KM ORIGJINALE ME GARANCI — MOTORRI 2993 cm3 — NUK PREKET NGA TAKSA E • Oferta211444

10,300 €

SUPER OKAZION KOMPLEKSI DINAMO 2+1…LUX….!!!!!

“SUPER OKAZION KOMPLEKSI DINAMO 2+1…LUX….!!!!!”

SUPER OKAZION KOMPLEKSI DINAMO 2+1…LUX….!!!!!

SUPER OKAZION TEK OMPLEKSI DINAMO…!!!! Shitet apartament 2+1, 93m2 ne katin e 4. Apartamenti ndodhet ne nje pallat super cilesor te sapo perfunduar me pamje • Oferta182188

102,000 €

Ofroj pune si agjent/e marketingu.

“Ofroj pune si agjent/e marketingu.”

Ofroj pune si agjent/e marketingu.

Kerkohet agjent/e marketingu per rrethin e Durresit. Kandidati/ja duhet te kete keto cilesi: – Minimalisht te ket kryer Shkollen e Mesme, – Te jete i/e • Oferta182130

 

SUPER SUPER OKAZION 2+1 TEK VILA GOLD…!!!!!

“SUPER SUPER OKAZION 2+1 TEK VILA GOLD…!!!!!”

SUPER SUPER OKAZION 2+1 TEK VILA GOLD…!!!!!

SUPER SUPER OKAZION TEK VILA GOLD…!!! Shitet apartament 2+1 shumë pranë Qendrës, pranë Vilës Gold. Apartamenti ka një sipërfaqe prej 108 m2 dhe është i • Oferta182210

92,000 €

JEPET ME QERA RESTORANT PESHKU….LUX…..!!!!

“JEPET ME QERA RESTORANT PESHKU….LUX…..!!!!”

JEPET ME QERA RESTORANT PESHKU….LUX…..!!!!

JEPET ME QERA RESTORANT PESHKU…!!! Restoranti ndodhet tek ish ekspozita shqiperia sot. Restoranti eshte ne gjendje pune, eshte i kompletuar super lux me pajisje bashkohore, • Oferta211558

2,500 €

Lojra per playstation 3 digitale pa cip per cdo ps3 !!!

“Lojra per playstation 3 digitale pa cip per cdo ps3 !!!”

Lojra per playstation 3 digitale pa cip per cdo ps3 !!!

Bejm transferimin e lojrave e memorien e brendcme te ps3 pa patur nevojen e cipit per cdo lloj ( blur,pes, gta, etj ) ps3 pavarsisht • Oferta211552

 

SUPER SUPER OKAZION TEK GREEN CITY… UNAZA RE!!!!!

“SUPER SUPER OKAZION TEK GREEN CITY… UNAZA RE!!!!!”

SUPER SUPER OKAZION TEK GREEN CITY… UNAZA RE!!!!!

SUPER SUPER OKAZION TEK GREEN CITY…!!! Shitet apartament 2+1, 105.5m2 ne katin e 4. Apartamenti ndodhet ne kompleksin me te bukur te zones edhe nga • Oferta182205

50,500 €

Shitje aparatmenti 1+1 Laprake, cmimi i diskutueshem

“Shitje aparatmenti 1+1 Laprake, cmimi i diskutueshem”

Shitje aparatmenti 1+1 Laprake, cmimi i diskutueshem

Esht 1+1 .. kuzhin .. sallon.. dhom pritje… 1 banjo. 1 ballkon . Ne kat te 5 . Ne Tirane, Laprake . E mobiluar komplet. • Oferta211479

39,000 €

SUPER OKAZION TEK FUSHA AVIACIONIT…2+1!!!!!

“SUPER OKAZION TEK FUSHA AVIACIONIT…2+1!!!!!”

SUPER OKAZION TEK FUSHA AVIACIONIT…2+1!!!!!

SUPER OKAZION TEK FUSHA AVIACIONIT…!!! Shitet apartament 2+1, 105m2… Apartamenti ndodhet ne nje kompleks te sapo perfunduar me punime super cilesore edhe nje nga komplekset • Oferta211506

71,000 €

Jepet me qera apartament 2+1 ne vile / tek Mine Peza

“Jepet me qera apartament 2+1 ne vile / tek Mine Peza”

Jepet me qera apartament 2+1 ne vile / tek Mine Peza

Jepet me qera kati i dyte i nje vile . Perbehet nga 2 dhoma gjumi , 1 tualet dhe 1 ballkon . Jepet plotesisht i • Oferta211556

35,000 LEK

Ford Focus 1.8 TDDI nafte, viti 2001

“Ford Focus 1.8 TDDI nafte, viti 2001”

Ford Focus 1.8 TDDI nafte, viti 2001

Shitet Ford Focus 1.8 TDDI nafte ne gjendje shume te mire me te gjitha sherbimet e kryera…letra deri ne fund te dhjetorit..Kondicioner,disqe alumini,komando e pasqyrave • Oferta211640

2,000 €

Kërkojme Kamarjer/e

“Kërkojme Kamarjer/e”

Kërkojme Kamarjer/e

Kerkojme kamarjer me eksperience ne fushen e bar restorant pagesa e kenaqeshme… perfshire edhe sigurimet shoqerore . Adresa: Rruga e dibres  kryqezimi i shkolles se • Oferta211579

 

Shitet apartament 2+1 te Misto Mame, me hipoteke

“Shitet apartament 2+1 te Misto Mame, me hipoteke”

Shitet apartament 2+1 te Misto Mame, me hipoteke

shitet apartament 2+1 me nje siperfaqe totale prej 101m2 ne katin e 1 banim ,2 dhoma gjumi,1 banjo,1 ballkon si dhe salloni bashke me pjesen • Oferta211576

43,000 €

Tirane, Shesim Apartament 2+1 ne Rr. Brigada 8, zona Bllok.

“Tirane, Shesim Apartament 2+1 ne Rr. Brigada 8, zona Bllok.”

Tirane, Shesim Apartament 2+1 ne Rr. Brigada 8, zona Bllok.

Tirane, Shesim Apartament 2+1 ne Rr. Brigada 8, zona Bllok. Apartament 2+1+2WC+2bllk, me siperfaqe 110 m2, i shtruar ne pllake, ndodhet ne katin e 6-te • Oferta211568

180,000 €

Ford galaxy 6+1 vende, I sapoardhur nga Gjermania, viti 2001

“Ford galaxy 6+1 vende, I sapoardhur nga Gjermania, viti 2001”

Ford galaxy 6+1 vende, I sapoardhur nga Gjermania, viti 2001

Automjeti I sapoardhur nga Gjermania . 6+1 vende . kamjo manuale 6+R marshe . motorri 1.9 TDI 3 te kuqe . e gatshme per cdo • Oferta211609

5,000 €

Tirane, Shesim Apartament 3+1 ne Rr. Prokop Mima, prane Kristal Centre.

“Tirane, Shesim Apartament 3+1 ne Rr. Prokop Mima, prane Kristal Centre.”

Tirane, Shesim Apartament 3+1 ne Rr. Prokop Mima, prane Kristal Centre.

Tirane, Shesim Apartament 3+1 ne Rr. Prokop Mima, prane Kristal Centre. Apartament 3+1+1dhome gatimi+2WC+2blk+2depo, me siperfaqe 180m2, i shtruar ne pllake dhe parket, ndodhet ne • Oferta211604

180,000 €

SUPER OKAZION, VILE TEK GJIRI I LALZIT….!!!!

“SUPER OKAZION, VILE TEK GJIRI I LALZIT….!!!!”

SUPER OKAZION, VILE TEK GJIRI I LALZIT….!!!!

SUPER OKAZION TEK GJIRI I LALZIT…!!! Shitet vile 2 kateshe 163m2… Vila ndodhet tek kompleksi perla, i sapo perfunduar me punime super cilesore, me fusha • Oferta211570

180,000 €

SUPER OKAZION TEK GREEN CITY….1+1…550eu/m2.!!!!!

“SUPER OKAZION TEK GREEN CITY….1+1…550eu/m2.!!!!!”

SUPER OKAZION TEK GREEN CITY….1+1…550eu/m2.!!!!!

OFEERTE E LIMITUAR!!! SUPER SUPER OKAZION TEK GREEN CITY…!!! Shitet apartament 1+1, 75m2… Apartamenti ndodhet tek GREEN CITY, nje nga komplekset me te bukura ne • Oferta211526

41,000 €

Tirane, Shesim Vile 2 Kat ne Rr. Ali Kelmendi, Kombinat.

“Tirane, Shesim Vile 2 Kat ne Rr. Ali Kelmendi, Kombinat.”

Tirane, Shesim Vile 2 Kat ne Rr. Ali Kelmendi, Kombinat.

Tirane, Shesim Vile 2 Kat ne Rr. Ali Kelmendi, Kombinat. Vile me siperfaqe totale ndertimi 240m2 dhe oborr me siperfaqe 171m2, eshte e shtruar ne • Oferta211611

200,000 €

SUPER OKAZION TEK FUSHA AVIACIONIT…2+1!!!!!

“SUPER OKAZION TEK FUSHA AVIACIONIT…2+1!!!!!”

SUPER OKAZION TEK FUSHA AVIACIONIT…2+1!!!!!

SUPER OKAZION TEK FUSHA AVIACIONIT…!!! Shitet apartament 2+1, 95m2… Apartamenti ndodhet ne nje kompleks te sapo perfunduar me punime super cilesore edhe nje nga komplekset • Oferta211510

64,000 €

Passat 1.8 t benzine+gaz, viti 2002

“Passat 1.8 t benzine+gaz, viti 2002”

Passat 1.8 t benzine+gaz, viti 2002

Passat1.8t . Benzine gaz. Automatik +/-. Klima tronic. Drita xenon. Sedilje me ngrohje. Esp. Abs. Shume e paster. Dokumenta der ne dhjetor 2017. Gazi i • Oferta222048

3,500 €

SUPER OKAZION NE KINOSTUDIO….2+1 ….!!!!

“SUPER OKAZION NE KINOSTUDIO….2+1 ….!!!!”

SUPER OKAZION NE KINOSTUDIO….2+1 ….!!!!

SUPER OKAZION NE KINOSTUDIO… Shitet apartament 2+1, 115m2… Apartamenti ndodhet tek kompleksi “XHURA” ne kinostudio buze rruges kryesore ne nje kompleks te ri me punime • Oferta211530

78,000 €

Rrisni numrin tuaj te followers ne Instagram 100 % REAL per 7.5 € ne muaj

“Rrisni numrin tuaj te followers ne Instagram 100 % REAL per 7.5 € ne muaj”

Rrisni numrin tuaj te followers ne Instagram 100 % REAL per 7.5 € ne muaj

Jemi të lumtur tju tregojmë se mund të merrmi “like” dhe “followers” 100 % real për një pagesë minimale mujore prej : 7.5 € Ne • Oferta211469

7 €

SHITET LOKALI (PALLATI ME SHIGJETA)

“SHITET LOKALI (PALLATI ME SHIGJETA)”

SHITET LOKALI (PALLATI ME SHIGJETA)

Shitet lokali i kompletuar 200 m2 siperfaqe e brendeshme+lulishte + 90 m verande , investimi eshte i ri, eshte me sistem ndricimi, aspirimi, audio dhe • Oferta211457

250,000 €

Jepen Ambiente me qera nga 150 – 600 m2

“Jepen Ambiente me qera nga 150 – 600 m2”

Jepen Ambiente me qera nga 150 – 600 m2

Jepen meqera disa Ambiente per zyra afer qendres se Tiranes, Bllok duke filluar nga 150m2 deri ne 600 m2. Te interesuarit te na kontaktojne ne • Oferta211455

Opel Combo , viti 2005: 1.7 Nafte 170.000 km

“Opel Combo , viti 2005: 1.7 Nafte 170.000 km”

Opel Combo , viti 2005: 1.7 Nafte 170.000 km

Shitet Opel Combo , viti 2005: 1.7 Nafte Ngjyra gri: Me 170.000 km Makine shum e paster dhe e mbajtur: Cmimi 3300 euro i diskutushem:

3,300 €

Tirane, Shesim Apartament 2+1 ne Rr. Ali Demi.

“Tirane, Shesim Apartament 2+1 ne Rr. Ali Demi.”

Tirane, Shesim Apartament 2+1 ne Rr. Ali Demi.

Tirane, Shesim Apartament 2+1 ne Rr. Ali Demi. Apartament 2+1+dhome gatimi+1WC+1bllk, me siperfaqe 100 m2, i shtruar ne pllake, ndodhet ne katin e 1-re te • Oferta222086

70,000 €

 

364 herë e lexuar, 2 herë sot

Faqe 3 nga 25 1 2 3 4 5 25
 • 19 ide për dekorimin e shtëpisë me qira

  by në 02/08/2016 - 0 Komente

  Të jetosh në një hapësirë ​​të vogël është e vështirë, sidomos kur mundësitë tuaja për dekorime janë të kufizuara nga rregullat që ka vendosur edhe qiradhënësi.  Ja 19 ide origjinale dhe të thjeshta për t’u realizuar, që ju frymëzojnë për dekorimin e shtëpisë (dhe hapësirën) në mënyrën që dëshironi, pa shkelur asnjë nga detyrimet që […]

 • 10 këshilla për të blerë një makinë të përdorur

  by në 06/01/2016 - 3 Komente

  1. Pse po blini një makinë të përdorur? Nëse keni vendosur të blini një makinë të përdorur, keni marë një vendim të mençur. Mund të gjeni një makinë pothuajse aq të mirë sa edhe një e re.

 • 50 ide biznesi për të rinjtë e vendeve në zhvillim

  by në 11/01/2018 - 0 Komente

  Kontabiliteti. Nëse keni një diplomë kontabiliteti mund të filloni një shërbim si kontabilist i pavarur për bizneset e tjera të vogla që nuk mund të përballojnë një person me kohë të plotë.   Marketing affiliate. Nëse jeni një person bindës, mund të merrni një komision nga një kompani për shitjen e prodhimeve të tyre drejt […]

 • 10 këshilla për të shitur një makinë të përdorur

  by në 15/01/2017 - 1 Komente

  1. Të njohësh tregun Do të jetë e lehtë të shisni makinën tuaj? Apo do t’ju duhet të ulni çmimin dhe të prisni gjatë? Ja disa të dhëna interesante: –          Makinat familjare edhe pse nuk kanë shumë fansa, kanë një kërkesë në rritje –          Shitjet e makinave të modifikuara dhe sportive janë sezonale; më shumë […]

 • Si të blesh një makinë në Gjermani

  by në 09/02/2017 - 0 Komente

  Blerja e një makinë të re ose të përdorur në Gjermani mund të jetë një sfidë, megjithatë ka shumë informacione që mund t’ju  ndihmojnë. Blerja e makinës në Gjermani mund të jetë e suksesshme sepse ka një numër shumë të madh makinash në shitje. Makinat e perdorura mund të gjenden me një çmim të mirë […]