Mirësevini, [ Regjistrohu | Hyr

Publiko oferta FALAS! Në çdo kategori, çfarëdo sasi, nga cilido postues.

Zgjerohet tregu i reklamave në internet

Info-Treg 01/03/2017

Viti 2016 ka qenë viti i kthesës në SHBA për shpenzimet e reklamave në internet krahasuar me reklamat në televizion. Sipas eMarketer reklamat në internet arritën në 36.8% të totalit të shpenzimeve të reklamave, ndërkohë që për televizionet u shpenzua 36.4% e shumës totale në SHBA.

Performanca e fortë e tregut dixhital të reklamave në SHBA mbështetet nga disa faktorë, duke përfshirë përdorimin e telefonave smartphone dhe videot. Parashikohet që në vitin 2019, vetëm në telefonat smartphonë do të përqëndrohet më tepër se një e treta e totalit të shpenzimeve për reklama në SHBA. Google është padiskutim mbreti i reklamave për smartphone dhe pritet të mbetet i tillë duke përfaqësuar 32.0% të këtij tregu, ndërsa rivali më i afërt parashikohet Facebook me 22.1%.

Ndërsa në Shqipëri statistikat janë krejt të kundërta. Nga një studim i revistës “Monitor” del se për vitin 2015 pjesën e luanit prej 78% të reklamave e merrnin televizionet, ndërsa reklamat në internet ishin në vlerë  pothuajse të pakrahasueshme prej 4.4%. Duhet përmendur që shpenzimet e reklamave në internet janë llogaritur vetëm në faqet shqiptare të internetit, pra jo në Google ose Facebook. Kjo është edhe veçoria e tregut në Shqipëri, ku reklamat në televizion nuk kanë pothuajse fare konkurencë nga tregu i huaj, ndërsa koha e përdorimit të përdoruesve në internet për faqet shqiptare është shumë herë më e shkurtër se ajo e rivalëve gjigandë si Google dhe Facebook.

Megjithatë edhe në krahasim me vendet e tjera ballkanike, si Maqedonia, Greqia, Serbia etj. shpenzimet për reklama në internet në Shqipëri janë shumë më të vogla. Kjo mund të shpjegohet si rezultat i disa faktorëve si p.sh.: njohja e mirë e gjuhëve të huaja, lidhjet dhe kontaktet e shpeshta me të afërmit që jetojnë jashtë atdheut, cilësia më e ulët e informacionit nga faqet shqiptare, prezenca e vogël e biznesit shqiptar në internet, mospërfillja  ndaj marketingut online etj.

Raportet aktuale të shpenzimeve për reklama në Shqipëri, pra në vitet 2015-2016, janë të ngjashme me ato që ishin në SHBA para 20 viteve, por edhe pse me rritje të ngadaltë tendenca është e qartë, pritet që edhe shpenzimet për reklamat të zhvendosen drejt mediumit ku po shkon audienca. Sipas studimeve, 5 vitet e fundit në Shqipëri është rritur shumë numri i përdoruesve të internetit në përgjithësi dhe i atyre që përdorin smartphone në veçanti. Më poshtë është një grafik i përdorimit të smartphone krahasuar me kompjuterat desktop dhe tabletet, nga vizitorët e 100oferta.com gjatë 5 viteve të fundit:

është lexuar 95 herë (0 herë sot)

KKT miraton Planet Vendore për 11 bashki, ja si të aplikoni për leje ndërtimi

Info-Treg 06/02/2017

Sot u miratuan në Këshillin Kombëtar të Territorit, planet e përgjithshme vendore për 11 bashki: Krujë, Kukës, Gjirokastër, Urë Vajgurore, Skrapar, Poliçan, Cërrik, Librazhd, Kurbin, Divjakë dhe Korçë.

 

Ja se cilat janë hapat që duhet të ndiqet dhe dokumentacioni që duhet të plotësoni.

Aplikimi do t’i dërgohet bashkisë dhe kjo e fundit do të kryejë vetë (përmes sistemit) të gjithë bashkërendimin me institucionet e tjera publike, me afate të qarta dhe pa vonesa. Nëse institucionet nuk përgjigjen brenda 10 ditësh, kërkesa konsiderohet e miratuar në heshtje. Afati i shqyrtimit të lejes së ndërtimit nga bashkia është 15 ditë, ndërsa institucionet e tjera që duhet të japin mendimin e tyre në lidhje me lejen, duhet të përgjigjen brenda 10 ditëve pune. Në rast se institucionet publike nuk i japin përgjigje bashkisë brenda 10 ditëve pune, miratimi/pëlqimi i tyre konsiderohet i dhënë në heshtje dhe bashkia mund të vijojë  më tej me shqyrtimin e aplikimit.

Në çdo rast të mungesës së përgjigjes nga bashkia, brenda 60 ditësh nga dorëzimi i kërkesës së aplikuesit, sistemi gjeneron vendim për miratimin në heshtje.

 

Dokumentacioni i nevojshëm

Dokumentet që duhet të paraqesë aplikuesi për t’u pajisur me leje ndërtimi pranë njësive të qeverisjes vendore janë:

 1. Kërkesa për leje ndërtimi, sipas formularit të aplikimit, të përcaktuar në sistemin elektronik të lejeve;
 2. Dokumente që vërtetojnë të drejtat pasurore të pronës/ave që marrin pjesë.
 3. Zhvillim, përfshirë marrëveshjet midis pronarëve dhe zhvilluesit ose/dhe palëve të treta;
 4. Plani i vendosjes së ndërtimit mbi fragmentin e hartës në gjendjen ekzistuese;
 5. Projekti i ndërtimit dhe relacioni përkatës;
 6. Grafiku paraprak i punimeve dhe afati i dorëzimit të objekteve, sipas fazave të zbatimit;
 7. Preventivi;
 8. Deklarata e projektuesit të licencuar, sipas formatit të aplikimit, të përcaktuar në sistemin elektronik të lejeve të ndërtimit, nëpërmjet së cilës konfirmohet përputhshmëria e projektit me lejen e zhvillimit, dokumentet e planifikimit e kontrollit të zhvillimit, në fuqi, dhe me legjislacionin që rregullon veprimtarinë e ndërtimit në Republikën e Shqipërisë, përfshirë dispozitat antisizmike, të sigurisë, mbrojtjes nga zjarri dhe higjieno-sanitare;
 9. Lejet, licencat, autorizimet apo aktet e miratimit, të nevojshme për ushtrimin e aktivitetit, në zbatim të legjislacionit të posaçëm për lejet, licencat dhe autorizimet, në rastet kur është e nevojshme që ato të paraqiten përpara marrjes së lejes së ndërtimit;
 10. Mandatpagesa/t e tarifës/tarifave të aplikimit;
 11. Kopje e policës së sigurimit të projektuesve, për mbulimin e përgjegjësive profesionale.

 

Agjencia e Zhvillimit të Territorit bën të ditur se nuk janë të detyrueshme projektet e instalimeve, si dhe mbikëqyrja dhe kolaudimi i punimeve, me kushtin që zbatuesi të dorëzojë një deklaratë noteriale, me të cilën të konfirmojë, nën përgjegjësinë e tij të plotë civile dhe penale, se objekti është ndërtuar në përputhje me lejen e ndërtimit dhe projektin përkatës.

Koha e nevojshme për marrjen e shërbimit është brenda 45 ditëve nga data e dorëzimit të aplikimit. Afati do t’ju përcaktohet në formularin e lejes së ndërtimit.

 

 

është lexuar 116 herë (0 herë sot)

Investitorët tregojnë interes në rritje për pronat në Evropën Lindore

Info-Treg 06/02/2017

Zotëruesit e pronave në Evropën Qendrore dhe Lindore po presin investime nga kapitalet perëndimore. Investitorë nga Evropa Perëndimore dhe SHBA kanë investuar më shumë se 20 miliardë € gjatë katër viteve të fundit. Investitorë nga Afrika e Jugut, si kompania Redefine, kanë paguar 1.2 miliardë € për të marrë kontrollin e Echo Prime Properties në Poloni në mars 2016, i cili ishte transaksioni më i madh në Evropën Qendrore dhe Lindore.

Kapitali i huaj ka rrjedhur në tregjet e pronave të Evropës Qendrore dhe Lindore, menjëherë pas viteve 1990, kur përfundoi periudha e sundimit të regjimit komunist. Veçanërisht interesi u rrit për 10 shtete, duke përfshirë Poloninë, Republikën Çeke, Sllovakinë dhe Hungarinë, që ju bashkuan BE-së në 2004.

Kryeqytetet e këtyre vendeve janë transformuar nga qendrat e përgjumura, të dominuara nga ndërtesat e zymta prej betoni të viteve 1970, në kryeqytete me gradaçela prej xhami e çeliku të përshtatshme për biznesin modern.

Fondet nga Gjermania dhe të tjera vende evropiane perëndimore udhëhoqën investimet e para, pasuar  nga interesi i fondeve të SHBA dhe investitorët e kapitalit privat. Të gjithë ishin të etur për rendimentet më të larta të ofruara nga ritmet e rritjes ekonomike të tregjeve në zhvillim, të cilat në këto vende ishin më të larta gjatë dy dekadave të fundit, se në pjesën tjetër të BE-së. Rritja vjetore në Poloni, për shembull, ishte mesatarisht 3.9 për qind në vit gjatë dekadës së fundit krahasuar me mesataren e BE-së prej 0.9 për qind.

Procesi u inkurajua nga programet e mëdha të ndërmarra nga bankat qendrore në SHBA, Britaninë e  Madhe dhe Eurozonë, që nga viti 2008. Këto ndërhyrje krijuan kapital të lirë në kërkim të kthimit të investimeve.

Gjithashtu vitet e fundit, investitorë nga Kina, Azia Juglindore, Afrika e Jugut dhe ekonomitë e tjera në zhvillim, kanë filluar blerjen e aseteve në të gjithë rajonin gjithnjë e më shpesh. Disa kanë investuar për të diversifikuar kapitalet e brendshme ose për të siguruar ekspozimin në tregun evropian, ndërsa disa të tjerë e konsiderojnë këtë rajon si një trampolinë për investime të mëtejshme në perëndim.

New Europe Investment Property, një fond investimi i Afrikës së Jugut, ka aksione me vlerë rreth 1.5 miliardë € në Rumani, ndërsa Tower  Property me bazë në Cape Town, ka bërë investimin e saj të parë në Kroaci në shkurt 2016.

Problemet me monedhat vendase janë një tjetër faktor shtytje për investitorët në kërkim të tregjeve jashtë kufijve. Investitorët nga Korea e Jugut, Kina dhe Malajzia kanë bërë investime në Europën Qendrore dhe Lindore, duke e parë si një rajon që i ndihmon të përshtaten me praktikat e biznesit të BE-së – me kosto më të ulët dhe me kthime më të larta të investimeve se në Perëndim.

Hana Asset Management, me qendër në Seul, është në procesin e blerjes së një qendre logjistike të Amazon në rrethinat e Poznanit, në Poloni perëndimore, në një vlerë prej 85 milionë USD. Investitorët kinezë, gjithashtu kanë treguar interes në projekte që shtrihen nga Praga në Beograd. Këto investime kanë patur një impakt pozitiv edhe për investimet lokale.

Në 20 vitet e fundit, kapitali vendas ka qenë i vogël në drejtimin e tregut të pronës, përveç në Republikën Çeke, si rrjedhojë e përfshirjes së investitorëve vendas. Analistët e tregut vlerësojnë se, në Poloni, industria lokale për menaxhimin e aseteve llogaritet në shifrat 5 – 10% të transaksioneve të pronës me vlerë të përgjithshme dhe është një normë rritje që ka lënë pas tregun e përgjithshëm.

Sipas specialistëve edhe asetet e pronave të paluajtshme në Shqipëri kanë interes të madh nga investitorët e huaj, pavarësisht ndryshimeve të fundit politike në Britaninë e Madhe dhe SHBA. Ky interes lidhet kryesisht me pozicionin e favorshëm gjeografik të Shqipërisë, si dhe prespektivën e industrisë së turizmit. Me anëtarësimin e Shqipërisë në BE, tregu shqiptar i pasurive të paluajtshme pritet të ketë një rivlerësim të përgjithshëm, duke ndikuar jo vetëm në sektorin e ndërtimit dhe shërbimeve, por në të gjithë ekonominë e vendit.

 

Burimi: The Economist, Financial Times, Wall Street Journal.

është lexuar 108 herë (0 herë sot)

Rriten kërkesat për blerje pronash

Info-Treg 27/01/2017

Kërkimi për prona në shitje në gjysmën e dytë të vitit 2016 u rrit pothuajse 3 herë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2015 tek 100oferta.com. Rritja filloi që në muajt e verës; korrik – gusht, duke arritur përkatësisht në 134.678 dhe 143.094 kërkesa, ndërsa arriti shifrën rekord prej 265.298 kërkesa në dhjetor 2016.

Kutia e kërkimit vetëm për prona tek 100oferta.com është përdorur gjithsej 1.139.704 herë në gjashtëmujorin e dytë të 2016, ose afërsisht 3 herë më shumë krahasuar me 358.985 kërkimet e të njëjtës periudhë për vitin 2015. Mesatarisht janë regjistruar 6.332 kërkime në ditë për prona në shitje të tipeve të ndryshme si: apartamente, ambjente biznesi, shtëpi banimi ose vila dhe troje.

Kërkimet kryesore janë drejtuar tek kategoria “Apartamente 2+1” në shifrën 35% (ose 398.654 kërkime), e ndjekur nga kategoria “Apartamente 1+1” me 21% dhe kategoria “Ambjente biznesi” (dyqane, zyra, magazina) me 17% të kërkimeve. Kategoritë e tjera si “Apartamente 3+1 ose më të mëdha“ kanë regjistruar 8.6% të kërkimeve, “Troje” 8% dhe “Shtëpi, vila” 6.4 %.

Kryeqyteti i vendit, Tirana, mbetet e parapëlqyera për investimin në pasuri të paluajtshme me 78% të kërkesave ose 888.426 kërkesa për gjashtë muajt e fundit të vitit 2016, e ndjekur nga Durrësi me 6.1%, Saranda 4.7%, Vlora 3.2%, Shkodra 2.3% dhe Fieri 2.1%.

Rritjes së kërkesave për prona në shitje i është përgjigjur njëkohësisht edhe rritja e publikimit të ofertave nga agjenci të ndryshme imobilare dhe persona që zotërojnë titujt e pasurive të paluajtshme. Gjatë gjashtëmujorit të dytë të 2016, janë publikuar 5.734 prona në shitje, nga të cilat 483, ose 8.4% e tyre janë deklaruar të shitura tek 100oferta.com, pra oferta të suksesshme për postuesit.

Pas 5 viteve në tregun shqiptar të ofertave 100oferta.com është kthyer në faqen më prestigjoze dhe të besueshme për shitësit e blerësit dhe krenohet me kontributin që jep për zhvillimin e tregut shqiptar nëpërmjet cilësisë së shërbimit të informacioneve të dobishme në internet. Tek 100oferta.com do të ketë gjithmonë hapësirë për publikimin e ofertave falas nga të gjithë personat dhe kompanitë, pa u kushtëzuar dhe duke u trajtuar me të njëjtën përkujdesje për çdo ofertë të publikuar.

është lexuar 190 herë (0 herë sot)

Immobilien zum Verkauf in Albanien

Info-Treg 24/01/2017

Die besten Gegenden in Tirana zu leben. Wie schnell sind Wohnungen im Zentrum der Hauptstadt Albaniens verkauft. Die Preise schwanken schnell, bedingt durch die gestiegene Nachfrage, aber auch die Verbesserung der Infrastruktur. Die Wiederbelebung des Baumarktes und wie man ein Haus in Albanien kauft. Nach mehreren Jahren Patt in den Wohnungen am Kapitalmarkt zeigt es, dass es in den letzten Monaten erheblich beschleunigt wird, da die erhöhte Nachfrage und die Auswirkungen der Baukostenverdoppelung in der Infrastruktur und die Verbesserung der Urbanisierung rasch steigen. Ein Individuum interessiert sich für den Kauf einer Wohnung auf Kredit oder Bargeld. In den meisten der Gebäude in bevorzugten Gebieten sind nur wenige freie Wohnungen, und Bauherren zögern nicht, potenziellen Käufern zu erzählen, dass die Verkäufe vor kurzem mit Bargeld gestiegen sind – und es ist kein Problem, Wege zu finden, um das Geld durch Ratenzahlungen zu rechtfertigen. In der harten Mitte, die kleine Wohnungen oder Durchschnitt findet, was sie unzugänglich für Einzelpersonen mit Einkommen aus Löhnen macht. Aber die letzteren haben noch die Möglichkeit der Peripherie, die unter den billigsten in der Region bleibt.

 

Lieblingsgebiete: Block, TVSH (albanisches Fernsehen)

Die erste Suchzone war in der Nähe des Dammes des künstlichen Sees, wo die Häuser in der Nähe der Fertigstellung sind. Der Preis pro Quadratmeter Wohnungen für Wohnraum betrug 1800 Euro. Früher wurden die Wohnungen um 1200-1300 Euro gehandelt. Der Bau einer neuen Straße vor kurzem hat eine weitere Dimension in diesem Bereich gegeben, so dass es sehr beliebt. Trotz der Preiserhöhung war die Zahl der freien Wohnungen zum Verkauf gering. Es gab sehr wenig Auswahlvarianten, keine Wohnung orientierte West war nicht unverkauft geblieben, während das Gebäude noch nicht fertig war.

Nachdem gesagt, dass der Kauf der Wohnung kann nur mit Hilfe des Darlehens getan werden, sein Interesse an Client fallen gelassen. Die Chancen einer Person mit durchschnittlichen Einkommen, um ein Darlehen für ein Haus im Wert von 200 Tausend Euro zu bekommen, sind fast Null, während Banken in der Regel nicht mehr als 50 Tausend Euro Darlehen geben.

Annäherung an die ehemaligen Block-Bereich Vertriebsmanager wurde gesagt, dass sie wollten eine Einzahlung erworben werden. In der Nähe des Stadions war es nach Fertigstellung des Bauobjekts. Von 1700 Euro / m2 in Bauanfängen erreichte der Preis pro Quadratmeter das Niveau von 2000 Euro. Wieder zu diesem Thema waren die freien Wohnungen zum Verkauf nur wenige.

Der Zoo Park-Bereich, in der Nähe der amerikanischen Botschaft, ein ehemaliger Buspark, Dibra und die Red School Bereiche, Wohnung Preise von 1100 bis 1500 Euro pro m2 und nach Marktteilnehmer, die Preise in diesen Bereichen um 100 bis 200 Euro erhöht Pro m2, verglichen mit ein paar Jahren.

Pariser Gemeinde, Trockensee, Kinostudio und Kombinat, die Preise für Wohnungen von 700 bis 1000 Euro pro m2.

Die meisten Wohnungen im Gebäude wurden verkauft. In der Dry Lake Gegend waren nur zwei Wohnungen kostenlos zum Verkauf, während etwas unten, die Zoo-Bereich, alle Wohnungen verkauft wurden. Je nach Aussehen der Wohnung, geführt vom künstlichen See des Tirana Parks oder nicht, reichen die Preise von 1200 bis 1800 Euro.

Pariser Gemeinde ist eine der neuen Nachbarschaften am bevölkerungsreichsten Tirana. Im zweiten Komplex der Paläste Kika, ist der Preis pro Quadratmeter 950 Euro, fragwürdig, wenn 60% des Betrags bezahlt. Der Administrator der Baufirma, sagte, dass die Nachfrage nach Wohnung und sieht zunehmende komplexe erfordert etwa sechs Monate zu finalisieren hatte sehr wenig freien Eintritt Wohn zu verkaufen. Auch fügte er hinzu, dass es nicht nur eine erhöhte Nachfrage nach Häusern ist, sondern die Nachfrage nach Qualitätshäusern hatte.

Auch in diesem Bereich, es erwartet, dass der Bau der dritten komplexen Gehäuse Kika beginnen, aber bekannte Administrator noch nicht entschieden, welcher Preis auf den Markt kommen würde, aber es wird die Steuererhöhung und höhere Nachfrage widerspiegeln. Zum Beispiel beträgt nur die Infrastrukturgebühr, 15 Euro / m2, auf 75 Euro / m2.

 

Die teuersten Bereiche.

Die meisten Elitegebiete von Tirana, wie es in der Nähe des albanischen Radiosenders ist, sind im Alltag als heilig und der Preis von Wohnungen in der Fläche von 3000 Euro pro m2 qualifiziert. Derzeit ist das Gebiet nur ein Objekt im Bau.

Freie Alternativen in den Vororten

Es ist bekannt, dass der Wert der Wohnungen im Zentrum der Hauptstadt kaum fällt und für diejenigen, die es sich nicht leisten können, ein Haus mit 2000 Euro Preis / m2 zu kaufen, trotz des Wunsches, “die Nachbarschaft zu wählen” und es gibt eine zweite Chance, Peripherie.

In den Vororten von Tirana finden Sie Wohnungen mit 400-500 Euro pro Quadratmeter, verglichen mit der Region, die Preise sind billiger. Bauherren sagen, dass dies aufgrund der schlechten Infrastruktur ist, da Häuser ohne Plan gebaut werden, keine Räume (Parks oder gemeinsame Umgebungen), die Straßen sind schmal und in einigen Bereichen werden sie mit Brunnenwasser versorgt.

Von Block zu suburbanen Nachbarschaften Yzberisht oder Fresku Bereich, der Unterschied im Preis reicht von 500 bis 1.500 Euro zu den Mittelgebieten. Laut Sales Manager eines der Baufirmen mit Projekten in der Innenstadt, in diesem Bereich, in der Regel konzentriert Einzelpersonen mit höheren monatlichen Einkommen, während in den Vororten, Personen mit begrenztem Einkommen.

Hohe Nachfrage, Preise steigen mehr als Steuern

Verdoppelung von 4 bis 8% der steuerlichen Infrastruktur, sondern auch die Änderung der Kosten der Verkaufspreis Berechnung Basis wird erwartet, dass in den Preisen der Wohnungen, nach Bauherren reflektiert werden. Zum Beispiel, ein Bauherr, der Wohnungen zu 900 Euro / qm verkauft und Baukosten von 500 Euro / qm, zuvor bezahlte Steuerinfrastruktur 20 Euro / qm (500 Euro / m2), und müssen nun 72 Euro / qm (900 Euro / M2) oder 3,6 mal mehr. Von der Peripherie bis zur Mitte werden die Preise voraussichtlich um 50 bis 120 Euro pro Quadratmeter ansteigen.

Wegen der Verstopfung der Baugenehmigungen im Jahr 2016 wird diese Steuer voraussichtlich im Jahr 2017 wirksam werden. Obwohl dies nur die Wirkung des Neubaus sein sollte, warnen die Bauherren, dass sich auf dem gesamten Markt widerspiegeln wird, wenn auch nicht im gleichen Tempo.

Eine solche hohe Gebühr zu schaffen, würde es normalerweise der Gemeinde Tirana erlauben, mehr in die Urbanisierung von Wohnblocks zu investieren. Dies ist ein wichtiges Element für die Verbesserung der städtischen Umwelt und die steigende Nachfrage nach diesen Wohnungen, als Folge der Preise. Die Bauherren sind positiv, trotz der Mehrwertsteuer, da sie die Verbesserung der Infrastruktur ermöglichen und mehr Wertschöpfung geben wird.

Aber in der Mitte resultierende Preise haben in den letzten Monaten mit 200-300 Euro pro Quadratmeter, doppelte steuerliche Wirkung der Infrastruktur erhöht. Bauherren verwenden als Ausrede die Änderung der Infrastruktur Gebühr Anwendung und Wachstum, mehr als die Gebühr gesetzt spiegelt eine Absprache zwischen Bauherren und ist noch zu früh zu sagen, dass 2017 wird durch eine Boom-Anfrage gekennzeichnet sein.

Im Allgemeinen besteht der Markt aus Nachfrage und Versorgung, und der Preis wird durch deren Querschnitt bestimmt, so dass die Preiserhöhung ein Hinweis darauf ist, dass die Nachfrage gestiegen ist. Allerdings wird das hohe Wachstum der Nachfrage nur in der Mitte sein, während in den Vororten das Nachfragewachstum projiziert wird, um einfacher zu sein.

Rolle bei der Erhöhung der Preis der Wohnungen, zusätzlich zu erhöhten Nachfrage, und es hat eine Verbesserung der Infrastruktur und Regulierung der Stadtplanung in der Hauptstadt. Dinamo-Komplexkonstruktionen im Bereich vor dem Straßenbau werden unter dem Startpreis in 1100 bis 1300 Euro pro qm vermarktet. Heute schwankt der Preis pro qm im Bereich 1700-1800 Euro.

Wenn sie sagen, dass Verkaufsmanager ein erstes Haus in der Hand kaufen werden, werden sie bereit, “zu helfen”. Sogar der Vertriebsleiter eines der Baufirmen sagte, dass die meisten Wohnungen Käufe mit voller Zahlung gemacht wurden.

Die übliche Regelung und verbreitete breitere Erklärung war der Kauf der Wohnung mit den Referenzpreisen oder Steuerpreis, die in einigen Bereichen bis zu 1.000 Euro weniger als der Marktpreis, während der Rest der Menge zur Hand war.

Alle Marktteilnehmer, Bauherren und Immobilienmakler zeigen, dass das Geld, das durch die Aktivitäten in Immobilien investiert wird.

Die Wohnung im Zentrum, langfristige Investition

Im Zentrum, nicht nur das von Tirana, sondern überall in der Welt Hauptstädte, hat immer steigende Preise für Wohnungen im Vergleich mit der Peripherie. Trotz des höheren Preises, verglichen mit den Vororten, Standards und Qualitätsbau sind sie auch höher.

Im Allgemeinen, Käufe von Wohnungen in der Mitte von Tirana, oder diese so genannte Elite-Bereich, in erster Linie für den Zweck der Investition, nach dem Kauf zu mieten.

Sonderposten, deren Handel bis zu 3.000 Euro / qm liegt, kann nicht der richtige Indikator für Marktwohnungen in Tirana sein. Erstens, vor vier Jahren gab es keine Gebäude in der Innenstadt und die erhöhte Nachfrage nach Wohnungen in der Mitte spiegelt sich im Preis. Zweitens hat sie die Bauqualität verändert. Auch gab es zunehmend und der Preis für Land für den Bau. Ein weiterer Indikator für die gestiegene Nachfrage nach Wohnung war Wirtschaftswachstum.

Während die Preisänderung seit Beginn der Anlage bis zum Ende bewiesen wurde, dass historisch Bauherren, die zu Beginn des Projekts Liquidität anziehen, mit niedrigeren Preisen kommen, wenn das Projekt zu Ende geht und die Nachfrage die höchsten Preiserhöhungen ist .

Eine gute Investition für den Mittelstand, kauft eine Wohnung im Seengebiet, wo der Durchschnittspreis etwa 700 Euro beträgt und dann den Mietvertrag nutzen kann. Anpassungen an die Infrastruktur, es wird erwartet, dass der Wert der Fläche und damit erhöht und vermietet.

Einzelpersonen, die freie Berufe ausüben, wie z. B. Zahnärzte, Rechtsanwälte, etc., investieren in den Kauf von Zweitwohnungen, um ihre Miete zu erbringen.

Kaufen billig zu verkaufen teurer, es ist zweischneidig Schwert, vor allem in den Vororten. Nach Angaben des Präsidenten der Builders Association, hatte es eine Art Trend von den Bauherren auf den Außenbezirken von Tirana, in Kaschar Bereich, Farka oder Dajt zu bauen. Konstruktionen, die in diesen Gebieten durchgeführt wurden, waren in der Regel frei und Qualitätsstandards nicht erforderlich, daher hat es und Lager von Wohnungen in den Vororten gebracht.

Tirana ist eine Stadt, die im Laufe der Jahre eine kontinuierliche Expansion gesehen hat. Was in den frühen 90er Jahren bekannt war, kann die aktuelle Größe des Kapitals als Zentrum betrachtet werden. Laufende demografische Veränderungen treiben diese Transformation an. Angesichts der Tatsache, dass Tirana nicht nur das Wirtschaftszentrum des Landes, sondern auch die Universität ist, wird es immer neue Bewohner anziehen.

In der Hoffnung auf Beschäftigung oder Bildung haben die Migrationsbewegungen die Stadt in drei Jahrzehnten gestiegen. Migrationsbewegungen des Kapitalziels entfielen über 50% der Gesamtbewegungen, die von Durres, Diber, Fier, Lezha, Korca und Kukes stammten. Während die Migrationsbewegungen von Berat, Gjirokastra und Shkodra 40% ausmachten.

Ein weiterer Grund für die gestiegene Nachfrage ist die wachsende Zahl junger Paare, die ein Haus kaufen wollen und die Familien, die in der Zahl angestiegen sind und die Erweiterung suchen.

In den Bezirken ist eine geringe Nachfrage zu erwarten

Allerdings wird das Nachfragewachstum im Gebiet von Tirana-Durres sein. In den Städten wird die Nachfrage voraussichtlich abnehmen. Die meisten Wohnungen sind geblieben, während für das laufende Jahr nicht zu erwarten ist.

Der Bausektor in der Stadt Durres blieb stagniert, vor allem der Strandbereich, wo Gebäude ohne jegliche Kriterien gemacht werden.

Die wachsende Nachfrage nach Wohnungen hat entlang der Südküste, die besser gebaut und die Küste ist wunderschön.

 

Immobilienmarkt

Viele Wohnungen und Ferienvillen zum Verkauf. Ist überversorgten Markt für Zweitwohnungen im Land. Obwohl noch gebaut, wenn die Käufer kommen sind erschöpft. Alle wollen den Golem-Strand verkaufen. Orientierung zu den touristischen Dörfern der Villen. Ist es die Investition an der Küste wert.

Zuerst kauften sie ein Haus an der Küste, in Durres Vlora oder Saranda. Dann liefen Marktvillen am Rande von Tirana. Viele eilten, um dort zu kaufen, (unter Beibehaltung des Komforts und der ersten Wohnung in Tirana), von denen einige in Verkäufe und Seehäuser gezogen wurden, die nicht genug ausgenutzt werden. Jetzt kommen sie in modischen Villen in Lura Resort oder Luxus-Häuser im Süden des Landes. Viele bieten, während nicht eine primäre Käufer von Häusern begrenzt (im Durchschnitt) in der Kategorie der Menschen mit Einkommen, während ausländische Käufer interessiert sind für Immobilien in Albanien aus Europa, Russland, der Ukraine und anderen Ländern.

Der zweite Wohnimmobilienmarkt hat sich zu Kopfschmerzen für Bauherren, ein Versprechen an “Investoren” in Gebieten ohne Infrastrukturbedingungen für Immobilienagenturen, um so viel zu verkaufen.

Eine Situation, die aus einem Mangel an Marktanalyse kommt, sagen Experten, führte zu einem Bauboom, der noch nicht verkauft wurde, was dem Mangel an regelmäßiger Dokumentation beitritt.

Seit dem letzten Jahr, wenn die Volkszählung abgeschlossen ist, stellt sich heraus, dass 22% der Wohnungen frei sind, ein deutlicher Anstieg in Anbetracht der Tatsache, dass in der Volkszählung von 2001 dieses Verhältnis 11,3% des Marktes war.

Aus den jüngsten Daten der Vereinigung der albanischen Konstrukteure, zeigt, dass der Bestand an unverkauften Wohnraum bundesweit über neun Tausend ist.

Wenn sich die Wohnungen in der Ringstraße Tirana befinden, ist die Anzahl der unverkauften Wohnungen fast vernachlässigbar. “Im Inneren des Ringes verkauften sich alle Anlagen und die Preise für sie steigen, da die Nachfrage hoch ist und die Menge der niedrigen Preise gestiegen ist.

Was als ein neuer Zweig im Hintergrund des Wohnimmobilienmarktes gesehen wird, sind die steigenden Anforderungen der Albaner, wie Dienstleistungen, Infrastruktur, guter Zustand. Und dafür machen wir frühere Investitionen in arme Gebiete und gehen in Richtung der Häuser aller Bedingungen, vor allem an der Küste.

 

Durres und Golem Strand, jeder will verkaufen

In Bezug auf das Gebiet von Durres ist der größte Vorrat an Unverkauf aus einem Mangel an Infrastruktur und Gebäuden völlig unkontrolliert gekommen.

Heute verkaufen nicht nur Investoren in diesem Bereich, sondern die ersten Käufer, die ihre Wohnungen verkauft haben. Es ist mehr im Strand und dem Golem. Die meisten Verkäufer sind Immigranten, die vor kurzem über den Kauf eines zweiten Hauses investiert haben und wir sehen bereits als ineffektive Unterkunft.

Die Albaner haben begonnen, eine höhere Nachfrage zu haben, besonders wenn es um die Heimat an der Küste geht. Sie neigen dazu, das Haus mit guten Bedingungen zu investieren.

Obwohl Capita Kaufkraft gefallen ist, ist der Hauptgrund, warum Albaner noch Wohnungen kaufen und ein zweites Zuhause haben wollen, ist der Mangel an Investitionsalternativen.

Hauptsächlich Albaner, die Zweitwohnungen kaufen, sind sie Flüchtlinge, aber auch in Albanien ansässig. Obwohl es die Kaufkraft und die albanische Wirtschaft verringert hat, denken Sie daran, dass sie wenig Einsparungen, Albaner oder Ablagerung in Banken haben, um von ihnen zu profitieren oder in Immobilien zu investieren. Es gibt andere Alternativen oder echte Investmentfonds, wie es in der Welt hat.

Das eigentliche Problem

Im Jahr 2015, nach Immobilienagenturen, Immobilienpreise gelang es zu stabilisieren, die Nachfrage nach Häusern an der Küste ging in touristische Dörfer, obwohl ein großer Teil der Wohnungen auch gute Preise angeboten. Aber Marktanliegen bleiben das Verbot der Baugenehmigungen, schlechte Infrastruktur und Mangel an Hypothek Dokumentation.

In diesem Jahr berichten die Marktteilnehmer die gleiche Zunahme der Nachfrage nach Hauskauf an der Küste, vor allem in Durres, dass niedrigere Preise mehr anziehen.

Von der gleichen Agentur berichtet ein Preisverfall für Wohnungen in Durres, aber die Preisunterschiede werden durch die Division beobachtet: erste Zeile – die zweite Linie der Küste. Während in Saranda zeigt, dass die Erhöhung der Umsatzsteuer auf 15% Wert daher Auswirkungen auf die Erhöhung der Immobilienpreis, aber nach ihrer Saranda und der Riviera im Allgemeinen weiterhin attraktiv, noch mehr Ausländer, vor allem für Käufer Aus Westeuropa

Das größte Interesse für Immobilienkäufe stammt hauptsächlich aus den nordischen Ländern, ohne das Interesse auszuschließen, und das zeigte russische und ukrainische Staatsangehörige Saranda Küste und darüber hinaus. Mit der Eröffnung der touristischen Saison wird erwartet, dass erhöhte Anforderungen auch Bürger des Kosovo, die vor allem lieben Saranda, Vlora und Durres, um verschiedene Investitionen in Immobilien und Tourismus durchzuführen.

Mehr in der Nachfrage nach Wohnungen ist in den Küstengebieten von Vlora und Saranda.

Es gibt wachsende Forderungen nach Wohnungen in den Küstengebieten von Vlora und Saranda, wo die Zinsen aus ausländischen Käufern aufgrund günstiger Preise, die diese Eigenschaften und geographischen Bedingungen darstellen, günstiges Klima bieten, das diese Küstenstädte anbietet.

Angesichts der Tatsache, dass der Bestand an Wohnungen beträchtlich ist, pro Quadratmeter Preise für dieses Jahr haben sie nicht erhöht. Diese Preissituation wird voraussichtlich in den kommenden Monaten sein. Mangel an Hypotheken-Dokumentation und schlechte Infrastruktur Barrieren für den Verkauf von Immobilien.

Wohnungen in den Städten akzeptiert, weil die Umgebung nicht viel bessere Bedingungen bietet. Durres Strand hat Anwendung, in denen es einige Rückgang der Preise gab. Der Tropfen verglichen mit 2-3 Jahren. Die erste Anforderung war gefüllt mit albanischer Auswanderung aus dem Kosovo, Mazedonien, sind heute meist Menschen aus dem Nordland.

Er stellt fest, dass Vlora weiterhin weniger wünschenswert ist, denn es ist weit entfernt von Tirana und Korfu. Riviera hat Probleme, so wenig wie Konstruktionen in Dhermi gemacht werden, Himara, ausländische Nachfrage haben problematische Bedingungen, die bieten. Sie erbringen keine Dienstleistungen. Außerhalb der Saison sind “tote” Leute nicht wollen, um die Vermögenswerte des Nachlasses dort zu investieren.

 

Die Attraktivität der touristischen Dörfer

Während im vergangenen Jahr “off” Kauf einer Wohnung in einem Resort, in diesem Jahr, Infrastruktur und Dokumentation sind die Hauptgründe, dass diese Residenzen sehr attraktiv machen. Es folgte dann die Erbringung von Dienstleistungen, die sie als Investition, Wartung und wettbewerbsfähige Preise von der Aktie angeboten.

Projekte Wave mar die Lalëzit Bucht und grüne Küste in Palasa, Dhermi wird von einem touristischen Entwicklung Masterplan von der albanischen Regierung genehmigt entwickelt. Sie finden in Gebieten statt, die von Massentourismus mit geringem Koeffizientenbau von höchstens 14,8% unberührt geblieben sind. Diese Projekte werden bei der Entwicklung des Tourismus helfen und Ziele zurückgeben. Die Projekte haben den Bau im Jahr 2015 begonnen und dürften im Juni 2018 enden.

In Bezug auf die Frage, wer am meisten interessiert an Einkäufen in touristischen Dörfern, wenn gestartete Projekte, war es gedacht, dass musste “gezielte” Personen und Familien mit hohen Einkommen und sehr hoch sein, aber nach ihm war es sehr bald auch Familien mit Länder mit mittlerem Einkommen verwandeln sich in Käufer.

Wie für die Preise, Immobilienagenturen zeigen, dass sie einen Punkt der Stabilität erreicht haben, werden die Preise voraussichtlich um 10 bis 20% zu erhöhen. Wachstum wird aus irgendeinem Grund kommen, wie erhöhte Nachfrage, Baufortschritt, Änderung der Finanzpakete, die Entwicklungszone und die Bereitstellung von Dienstleistungen. Für alle oben genannten Gründe möchte ich betonen, dass jetzt die beste Zeit zu kaufen ist.

Durchschnittliche Preise der Wohnungen an der Küste in Albanien, nach den Zonen:

Shëngjini: 350-500 Euro / qm

Durres (Strandgebiete, Golem): 350-500 Euro / qm

Die Lalëzit Bucht (touristische Dörfer) 900-1200 Euro / qm

Qerreti (touristische Dörfer) 800-1100 Euro / qm

Vlora: Über 800 Euro / qm

Saranda: 780 – 1100 Euro m2

Kaltwasser: 450-700 Euro / qm

Orikum – Radhimë: 650 – 1000 Euro / qm

Dhërmiu: 800 – 1100 Euro / qm

Himara: 700-900 Euro / qm

Quelle: Immobilienagenturen in Albanien

është lexuar 7 herë (0 herë sot)

Properties for sale in Albania

Info-Treg 24/01/2017

The best areas to live in Tirana. How quickly are sold apartments in the center of the capital of Albania. Prices fluctuate rapidly, due to increased demand, but also improving the infrastructure. The revival of the construction market and how to buy a house in Albania. After several years of stalemate in the apartments in the capital market it shows that it is significantly quickened in recent months, as increased demand and the impact of the construction fee duplication in infrastructure, coupled with the improvement of urbanization, are increasing rapidly prices. An individual interested in buying an apartment on credit or cash. In most of the buildings in preferred areas are few vacant apartments, and builders do not hesitate to tell potential buyers that sales have increased recently, with cash – and it’s no problem to find ways to justify the money through installment payments. In hard center that finds small apartments or average, which makes them inaccessible to individuals with income from wages. But the latter still have the option of periphery, which remains among the cheapest in the region.

 

Favorite areas: Block, TVSH (Albanian Television)

The first search zone was near the dam of the artificial lake, where the houses are close to completion. The price per square meter of apartments for housing was 1800 euro. Formerly, the apartments were traded at around 1200-1300 euro area to measure. Construction of a new road recently, has given another dimension to this area, making it very favorite. However, despite the price increase, the number of vacant apartments for sale was small. There was very little choice variants, no apartment oriented West had not remained unsold, while the building was still not completed.

After being told that buying the apartment can only be done with the help of the loan, its interest to client dropped. The chances of a person with average income to get a loan for a house worth 200 thousand Euros, are almost zero, while banks generally do not give more than 50 thousand euro loan.

Approaching closer to the former block area sales managers were told that they wanted to purchased a cash entry. Near the stadium it was on completion of construction object. From 1700 euro / m2 in construction beginnings, the price per square meter was reaching the level of 2000 Euros. Again, on this subject, the free apartments for sale were few in number.

The Zoo Park area, near the American Embassy, ​​a former bus park, Dibra and the Red School areas, apartment prices ranging from 1100 to 1500 Euros per m2 and according to market players, prices in these areas increased by 100 to 200 Euros per m2, compared to a few years ago.

Paris Commune, Dry Lake, Kinostudio and Kombinat, the prices of apartments ranging from 700 to 1000 Euros per m2.

Most of the apartments in the building were sold. In the Dry Lake area, only two apartments was free for sale, while slightly below, the Zoo area, all apartments were sold. Depending on the appearance of the apartment, guided by the artificial lake of Tirana park or not, prices ranged from 1200 to 1800 Euros.

Paris Commune is one of the new neighborhoods most populous Tirana. In the second complex of palaces Kika, the price per square meter is 950 Euros, questionable if 60% of the amount paid. The administrator of the construction company, said that demand for apartment and sees increasing complex requiring about six months to finalize had very little free entrance residential for sale. Also, he added that it is not only increased demand for houses, but the demand for quality houses had.

Also in that area, it expected to begin construction of the third complex housing Kika, but confessed administrator still have not decided what price would come to market, but it will reflect the tax increase and higher demand. For example, only the infrastructure fee, 15 Euros / m2 go to 75 Euros / m2.

The most expensive areas.

The most elite areas of Tirana, as it near the Albanian Radio Television, are qualified in everyday life as sacred and the price of apartments in the area worth 3000 Euros per m2. Currently the area is only an object under construction.

 

Free alternatives in the suburbs

It is known that the value of apartments in the center of the capital hardly falls and for those who can not afford to buy a home with 2000 euro price / m2, despite the desire to “choose the neighborhood” and there is a second chance, periphery.

In the suburbs of Tirana, you can find apartments with 400-500 Euros per square meter, compared with the region, prices are cheaper. Builders say that this is due to poor infrastructure, as houses are built with no plan, no spaces (parks or shared environments), the streets are narrow and in some areas they are supplied with well water.

From block to suburban neighborhoods Yzberisht or Fresku area, the difference in price ranges from 500 to 1,500 Euros to the center areas. According to sales manager of one of the construction companies with projects in the city center, in this area, generally focused individuals with higher monthly incomes, while in the suburbs, individuals with limited income.

 

High demand, prices rise more than taxes

Doubling from 4 to 8% of the tax infrastructure, but also the change in the cost of sales price calculation base is expected to be reflected in the prices of apartments, according to builders. For example, a builder who sells apartments to 900 euro / sqm and construction cost of 500 euro / sqm, previously paid tax Infrastructure 20 Euros / sqm (500 Euros / m2), and will now have to pay 72 Euros / sqm (900 Euros / m2), or 3.6 times more. From the periphery to the center, prices are expected to increase by 50 to 120 Euros per square meter.

Due to blockage of building permits in 2016, this tax is expected to give effect in 2017. Although this should be only the effect of new construction, builders warn that will be reflected in the entire market, although not at the same pace.

Making such a high fee would normally allow the Municipality of Tirana to be able to invest more in the urbanization of blocks of flats. This is an important element for improving the urban environment and the increasing demand for these apartments, as a result, the prices. Builders are expressing positive, despite the added tax, as it will enable the improvement of infrastructure and give more value housing.

But, in the center resulting prices have increased in recent months with 200-300 Euros per square meter, double the tax effect of infrastructure. Builders are using as an excuse the change of the infrastructure fee application and growth, more than the fee set reflects a collusion between builders and is still too early to say that 2017 will be characterized by a boom request.

In general, the market consists of demand and supply and the price is determined by their cross cutting, thus the price increase is an indication that demand has increased. However, the high growth of demand will be only in the center, while in the suburbs, demand growth is projected to be easier.

Role in increasing the price of apartments, in addition to increased demand, and there has been improvement of infrastructure, and regulation of urban planning in the capital. Dinamo complex constructions in the area before the road construction, are marketed under the starting price in 1100 to 1,300 Euros per sqm. Today the price per sqm in the area fluctuate in 1700-1800 euro value.

If they say that sales managers will be buying a first home in hand, they become willing to “help.” Even the sales manager of one of the construction companies said that most of the apartments purchases were made with full payment.

The usual scheme and spread more widely declaration was the purchase of the apartment with the reference prices or tax price, which in some areas was up to 1,000 Euros less than the market price, while the rest of the amount at hand.

All market players, builders and real estate agents, show that the money generated by the activities being invested in real estate.

 

The apartment in the center, long-term investment

In the Center, not only that of Tirana, but everywhere in the world capitals, has always increasing prices for apartments compared with the periphery. Despite the higher price, compared with the suburbs, standards and quality construction they are also higher.

In general, purchases of apartments in the center of Tirana, or these so-called elite area, made primarily for the purpose of investment, after buying to rent.

special items, trading of which goes up to 3,000 Euros / sqm, can not be the real indicator of market apartments in Tirana. First, four years ago, there were no buildings in the downtown area and the increased demand for apartments in the center is reflected in the price. Secondly, it has changed the quality of construction. Also, there has been increasing and the price of land for construction. Another indicator of increased demand for apartment has been economic growth.

While the change in prices since the beginning of the facility until the end, proven by the fact that historically builders to attract liquidity at the beginning of the project come with lower prices, when the project comes to an end and demand is the highest price increases.

A good investment so for the middle classes, is buying an apartment in the lake area, where the average price is around 700 Euros and then use the lease. Adjustments to infrastructure, it is expected that the value of the area and consequently increase and rents.

Individuals who exercise free professions, such as dentists, lawyers, etc., Are investing in the purchase of second homes in order to provide their rent.

Buying cheap to resell more expensive, it is double-edged sword, especially in the suburbs. According to the president of the Builders Association, it had a kind of trend on the part of builders to build on the outskirts of Tirana, in Kashar area, Farka, or Dajt. Constructions carried out in these areas have been generally free and quality standards not required, therefore it has brought and stock of apartments in the suburbs.

Tirana is a city that over the years has seen continuous expansion. What was known suburbs in the early ’90s, the current size of the capital can be considered as the center. ongoing demographic changes are driving this transformation. Given that Tirana is not only the country’s economic center, but also university, will always attract new residents.

In the hope of employment or education, migratory movements have made the city soar in three decades. migratory movements of capital destination, accounted for over 50% of the total movements, which were from Durres, Diber, Fier, Lezha, Korca and Kukes. While migratory movements from Berat, Gjirokastra and Shkodra accounted for 40%.

Another reason for the increased demand is the growing number of young couples who are looking to buy a house and the families that have increased in number and are seeking expansion.

 

 

In districts, low demand expected

However, demand growth will be in Tirana-Durres area. In cities, demand is expected to decrease. Most of the apartments has remained stock, while for the current year is not expected to be constructed.

The construction sector in the city of Durres, remained stagnant, especially the beach area, where buildings are made without any criteria.

Growing demand for apartments has along the southern coast, which is better built and the coast is beautiful.

 

Housing market

Many apartments and holiday villas for sale. Is oversupplied market for second homes in the country. Although still built yet, when the buyers come are exhausted. All want to sell Golem beach. Orientation towards the tourist villages of villas. Is it worth the investment on the coast.

At first they bought a house on the coast, in Durres Vlora or Saranda. Then ran market villas on the outskirts of Tirana. Many rushed to buy there, (keeping the comfort and the first apartment in Tirana) some of whom pulled in sales and seaside homes, which are not exploited enough. Now they come in fashionable villas in Lura resort, or luxury homes in the south of the country. Many offer, while not a primary buyers of houses remain limited (on average) in the category of people with incomes while foreign buyers are interested for properties in Albania from Europe, Russia, Ukraine, and other countries.

The second residential housing market has turned into a headache for builders, a pledge to “investors” in areas without infrastructure conditions for real estate agencies to sell as much.

A situation that comes from a lack of market analysis, experts say, led to a building boom still unsold, which joins the lack of regular documentation.

Since last year when the census is done, it turns out that 22% of the apartments are vacant, a significant increase considering that in Census of 2001 this ratio was 11.3% of the market.

From the latest data of the Association of the Albanian Constructors, shows that the stock of unsold housing nationwide is over nine thousand.

If refer apartments within the Ring Road Tirana, the amount of unsold apartments is almost negligible. “Inside the ring sold all facilities and prices for them are increasing. Given that demand is high and the amount of low prices have risen.

What is seen as a new branch in the background of the residential housing market is the increasing demands of the Albanians, like services, infrastructure, good condition. And for this, we do earlier investment in poor areas and are heading towards the houses of all conditions, especially on the coast.

Durres and Golem beach, everyone wants to sell

Regarding the area of ​​Durres, the biggest stock of unsold has come from a lack of infrastructure and buildings completely uncontrolled.

Today not only sell investors in this area, but the first buyers, who have put on sale their apartments. It’s more in the beach area and the Golem. Most of the sellers are immigrants who have invested time ago about buying a second home and we already see as ineffective accommodation.

Albanians have started to have higher demand, especially if it comes to home on the coast. They tend to invest mansion with good conditions.

Although capita purchasing power has fallen, the main reason why Albanians still buy apartments and want to have a second home is the lack of investment alternatives.

Mainly Albanians who buy second homes they are refugees, but also resident in Albania. Although it decreased purchasing power and the Albanian economy, keep in mind that they have little savings, Albanians or deposit it in banks to get interest from them, or invest in real estate. There are other alternatives or genuine investment fund as it has in the world.

 

The real issue

In 2015, according to real estate agencies, real estate prices managed to stabilize, demand for homes on the coast went into tourist villages, although a large part of the apartments also offered good prices. But market concerns remain the prohibition of building permits, poor infrastructure and lack of mortgage documentation.

This year, market players report the same increase in demand for home purchase on the coast, especially in Durres, that lower prices attract more.

From the same agency reported a decline in prices for apartments in Durres, but the price differences are observed by division: first line – the second line the coast. While in Saranda show that the increase in the sales tax to 15% value therefore had an impact on increasing the price of real estate, however, according to their Saranda and the Riviera in general continues to be attractive, even more foreigners, mostly to buyers from Western Europe.

The greatest interest for property purchases comes mainly from the Nordic countries, not excluding interest and that showed Russian and Ukrainian nationals Saranda coast and beyond. With the opening of the tourist season is expected to have increased requirements also citizens of Kosovo, who mostly prefer Saranda, Vlora and Durres, to perform various investments in real estate and tourism.

More growth in demand for apartments is in the coastal areas of Vlora and Saranda.

There are growing demands for apartments in the coastal areas of Vlora and Saranda, where the interest has come more from foreign buyers due to favorable prices that represent these properties and geographical conditions favorable climatic offering these coastal cities.

Given that the stock of apartments is considerable, per square meter prices for this year they have not increased. This price situation and is projected to be in the coming months. Lack of mortgage documentation and poor infrastructure barriers to the sale of properties.

Apartments accepted within cities, because the surroundings did not offer much better conditions. Durres beach has application in which there has been some decline in prices. The drop compared to 2-3 years ago. the first requirement was filled with Albanian emigration from Kosovo, Macedonia, are now mostly people coming from the north country.

He notes that Vlora continues to be less desirable, because it is far away from Tirana and Corfu. Riviera has problems, as little as constructions are made in Dhermi, Himara, foreign demand have problematic conditions that offer. They do not provide services. Outside the season are “dead” people do not want to invest the assets of the estate there.

The attractiveness of the tourist villages

While last year took “off” buying an apartment at a resort, this year, infrastructure and documentation are the main reasons that these residences make very attractive. It then followed by the provision of services, buying them as an investment, maintenance and competitive prices offered by the stock.

Projects Wave mar the Lalëzit Bay and Green Coast in Palasa, Dhermi being developed by a tourism development master plan approved by the Albanian government. They are taking place in areas untouched by mass tourism with low coefficients construction not exceeding 14.8%. These projects will help in the development of tourism and will return destinations. The projects have started construction in 2015 and expected to end in June 2018.

Regarding the question of who are the most interested in purchases in tourist villages when launched projects, it was thought that had to be “targeted” persons and families with high incomes and very high, but according to him, it was very soon even families with middle-income countries are turning into buyers.

As for prices, real estate agencies demonstrate that they have reached a point of stability, prices are expected to increase by 10 to 20%. Growth will come for some reason, as increased demand, construction progress, change of fiscal packages, the development zone, and the provision of services. For all the above reasons I want to stress that now is the best time to buy.

 

Average prices of apartments on the coast in Albania, according to the zones:

Shëngjini: 350-500 Euros / sqm

Durres (Beach areas, Golem): 350-500 Euros / sqm

The Lalëzit Bay (tourist villages) 900-1200 euro / sqm

Qerreti (tourist villages) 800-1100 euro / sqm

Vlora: Over 800 euro / sqm

Saranda: 780 – 1100 euro m2

Cold Water: 450-700 Euros / sqm

Orikum – Radhimë: 650 – 1000 Euros / sqm

Dhërmiu: 800 – 1100 Euros / sqm

Himara: 700-900 Euros / sqm

 

Source: Real estate agencies in Albania

 

është lexuar 16 herë (0 herë sot)

Agjencitë imobilare më prestigjoze në Shqipëri

Info-Treg 14/09/2016

Agjencitë imobilare më prestigjoze në Shqipëri publikojnë çdo ditë oferta të reja për apartamente dhe shtëpi në shitje ose me qira, ambjente biznesi, truall, shtëpi pushimi etj. Që prej shkurtit 2012, tek 100oferta.com janë regjistruar më shumë se 500 agjentë dhe agjenci imobilare dhe rreth 2500 individë që kanë publikuar ofertat e tyre për prona në shitje ose me qira.

Për të kërkuar ofertat prej disa nga agjencive imobilare me numrin më të madh të ofertave të publikuara në 100oferta.com mund të klikoni lidhjet e mëposhtme:

Future Home Opportunity

Homeplus Albania

Edilal

Ideal

Imobiliare Pluss

Reger

Tirana Real Estate

Pavlo Agency

Homes in Albania

Studio Kryemadhi Ligjore dhe Real Estate

Future Home Real Estate

HomeDeal.Albania

Sun Real Estate

ATI Albania

Kontakt sh.p.k.

Century 21 Golden

Eagles Estate

Property Albania

Merlin Imobiliare

Century 21 CPM

ATI Gold

Nëse jeni një agjenci imobilare që publikoni ofertat tek 100oferta.com me një profil të verifikuar, mund të shtoni lidhjen tek lista e mësipërme duke na dërguar një email në adresën info@100oferta.com.

 

është lexuar 395 herë (1 herë sot)

Rritet numri i kërkesave për prona në shitje gjatë Gushtit

Info-Treg 12/09/2016

Rritet numri i kërkesave për prona në shitje gjatë Gushtit. Kjo rritje e pazakontë e kërkesave tek 100oferta.com për prona në shitje arrin në më shumë se dyfishin krahasuar me muajin paraardhës, ndërsa është rreth 5 herë më e lartë krahasuar me Qershorin 2016.

Rritja është padyshim rezultat i prestigjit që ka fituar 100oferta.com tek të gjithë të interesuarit për blerje pronash, si dhe seriozitetit e menaxhimit rigoroz të informacionit të publikuar. Rritja e muajit të fundit është gjithashtu edhe rezultat i regjistrimit të shumë agjencive prestigjioze imobilare tek 100oferta.com, të cilat postojnë çdo ditë oferta të reja për shtëpi banimi dhe ambjente biznesi në shitje. Kjo tendencë vazhdon të vërehet edhe ditët e para të shtatorit, pak ditë pas opsionit të “verifikimi të profilit” të postuesve, një opsion i ri nga 100oferta.com, i cili rrit besueshmërinë e postuesve dhe lehtëson pubilikimin e ofertave.

kerkesa-gusht-100ofertaQë prej shkurtit të vitit 2012, 100oferta.com është faqja më serioze për publikimin e ofertave, duke u kujdesur çdo ditë për vërtetësinë e informacionit dhe marrëdhëniet rigoroze me postuesit.

Vihet re një rënie e lehtë për kërkesat ndaj ofertave të automjeteve dhe pajisjeve elektronike, por kjo shpjegohet si një rënie e përvitshme sezonale, pasi gjithmonë kërkesat për këto kategori arrijnë pikun në periudhën e ndërrimit të viteve.

 

 

është lexuar 318 herë (0 herë sot)

Ku përfundojnë makinat e reja që nuk shiten!?

Info-Treg 06/08/2016

Vitet e fundit, një nga temat e trajtuara shpesh ka qenë rimëkëmbja ekonomike.

Por është mbajtur e fshehtë mungesa e kërkesës dhe rrjedhimisht edhe shitjet tek konsumatorët, sidomos nga prodhuesit e automobilave, të njohura si “mallra kanali”. Vazhdoni leximin …

është lexuar 4422 herë (0 herë sot)

Tregu i apartamenteve dhe makinave

Info-Treg 04/06/2016

Tregu i apartamenteve në shitje

Shitja e apartamenteve në Tiranë karakterizohet nga çmime të ndryshme që kryesisht varen nga pozicionimi. Në disa prej zonave të reja të banimit çmimet janë relativisht të ulëta, ku mund të gjeni një apartament që shitet edhe me 300 Euro/m², ndërsa në disa të tjera çmimet vazhdojnë të jenë të larta duke arritur edhe në 3000 Euro/m².

100oferta.com ka kryer një studim të tregut të shitjes së apartamenteve në kryeqytet, bazuar në ofertat e publikuara tek 100oferta.com për periudhën Janar – Maj 2016, ku vërehet se zona e Freskut dhe Unazës së Re janë zonat me çmimet më të lira në treg, me çmime mesatare respektivisht 486 Euro/m² dhe 509 Euro/m². N ë zonën e Komunës së Parisit apartamentet shiten me një çmim mesatar prej 785 Euro/m², ndërsa në zonën e ish Bllokut çmimi mesatar arrin në 1643 Euro/m² ose rreth 3.4 herë më i lartë se në zonën e Freskut. E ngjashme është edhe diferenca e çmimeve për apartamentet me qira.

100oferta cmimet mesatare apartamente 5

Aktivitet i lartë i shitjeve të apartamenteve vihet re gjithashtu edhe në periferi, kryesisht në zonat e Kamzës, Dajtit dhe Yzberishtit, ku çmimi mesatar për m² është akoma më i lirë. Ofertat për shitje apartamentesh, sidomos nga agjenci imobilare kanë ardhur duke u rritur në mënyrë të shpejtë vitin e fundit tek 100oferta.com. Kjo rritje e publikimit të ofertave është rrjedhojë e dy arsyeve kryesore: besueshmëria në korrektësinë e publikimeve të ofertave nga 100oferta.com dhe përhapja më e shpejtë e ofertave drejt grupeve të interesuara për blerje krahasuar me mënyrat e hershme tradicionale.

 

Tregu i makinave në shitje

Makinat më të kërkuara tek 100oferta.com vazhdojnë të mbeten VW Golf dhe Mercedes Benz C class, të ndjekura nga Ford, Reanult, Opel etj. Vihet re një interes më i madh nga blerësit për makinat ekonomike japoneze si Toyota Yaris dhe Corolla. Përsa i përket viteve të prodhimit, ofertat e makinave që marrin më tepër interes nga vizitorët janë vitet 2000-2005, ndërsa vazhdojnë të kërkohen dukshëm më tepër makinat me naftë.

100oferta cmimet mesatare makina 5

Ajo që kemi vënë re është se periudha për shitjen e një makine tek 100oferta.com është zvogëluar ndjeshëm duke patur raste të shitjes edhe brenda ditës, ndërsa mesatarisht nevojiten rreth 25 ditë.

Për të qenë më të suksesshëm në shitjen e makinave apo gjithçka tjetër tek 100oferta.com ju lutem lexoni: “Më të suksesshmit e 100oferta.com” dhe “Si të formuloni një ofertë të suksesshme“.

 

është lexuar 810 herë (0 herë sot)

Faqe 1 nga 61 2 3 6
 • Shfaqi ofertat përsëri në faqen e parë!

  prej në 11/02/2017 - 2 Komente

  Ofertat e publikuara mund t’i shfaqësh përsëri në faqen e parë, çdo 24 orë, pa pritur aprovim dhe falas. Ky është një veprim fare i thjeshtë: mjafton të klikoni vetëm një buton që gjendet në fund të njoftimit, ose një ikonë tek paneli “Menaxhoni njoftimet” dhe automatikisht oferta ngjitet në krye të faqes së parë. Shih shembujt […]

 • Profil i verifikuar nga 100oferta

  prej në 05/03/2017 - 0 Komente

  Kjo shenjë tregon se postuesi i ofertës është verifikuar nga 100oferta.com si një postues korrekt, me kontakte të konfirmuara dhe informacion të vërtetë, megjithatë 100oferta.com nuk garanton asnjë veprim kontraktual apo financiar mes shitësve dhe blerësve që kontaktojnë nëpërmjet ofertave të publikuara tek 100oferta.com. Profili i verifikuar tregon se postuesi ka një sjellje korrekte me […]

 • Promovo biznesin në blogun e 100oferta.com

  prej në 10/03/2017 - 0 Komente

  Kërkon të përhapësh idetë e tua? Dëshiron të promovosh një sipërmarrje? Ke një reagim për funksionimin e tregut? Shkruaj në blogun e 100oferta.com dhe do kesh mundësinë që shkrimi të lexohet nga mijëra vizitorë në ditë, të përhapet brenda pak minutash në rrjetet kryesore sociale: Facebook, Linkedln, Twitter, Google+ etj., në të cilat 100oferta.com ka […]

 • Si të blesh një makinë në Gjermani

  prej në 09/02/2017 - 0 Komente

  Blerja e një makinë të re ose të përdorur në Gjermani mund të jetë një sfidë, megjithatë ka shumë informacione që mund t’ju  ndihmojnë. Blerja e makinës në Gjermani mund të jetë e suksesshme sepse ka një numër shumë të madh makinash në shitje. Makinat e perdorura mund të gjenden me një çmim të mirë […]

 • Suksesi i ofertave të publikuara edhe në rrjetet sociale

  prej në 14/01/2017 - 0 Komente

  Pjesa më e madhe e informacionit që marrim çdo ditë, i takon internetit. Hapësira e mediave klasike si: gazetat, revistat dhe televizionet, sa vjen e ngushtohet, ndërsa numri i faqeve të reja të internetit (website) bashkë me përdorimin e rrjeteve sociale, shtohen me ritme të shpejta. Në Shqipëri numri i përdoruesve të interentit që përdorin […]